Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022

 

19. 9. 2022

V 1. pololetí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 132 stavebních povolení, což je o 48, tj. o 4,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 6,2 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k významnému nárůstu této hodnoty, a to téměř o polovinu (o 46,2 %).

 

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2022 vydáno celkem 44 178 stavebních povolení. Meziročně došlo k mírnému navýšení jejich počtu v polovině regionů ČR. Karlovarský kraj byl naopak jedním ze sedmi krajů, které zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku pokles, a to o 4,1 %.

 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 (předběžné údaje)

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 (předběžné údaje)

 

Ve sledovaném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (8 501). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 6,8 % Jihočeský region následovaný krajem Moravskoslezským (nárůst o 5,9 %) a Olomouckým (5,7 %). 

 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2022

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2022

V Karlovarském kraji vydaly stavební úřady v 1. pololetí roku 2022 celkem 1 132 stavebních povolení, což je o 48, tj. o 4,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku se tak náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na výstavbu inženýrských staveb (45,7 %) a stavby bytových budov (33,5 %).

 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022

(předběžné údaje)

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejvíce stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Karlovy Vary (461), naopak nejméně jich obdrželi obyvatelé okresu Sokolov (268). Ten, ve srovnání s předešlým obdobím minulého roku, vykázal současně jako jediný nárůst celkového počtu vydaných stavebních povolení, a to o 7,6 %. V okrese Karlovy Vary poklesl meziročně počet vydaných stavebních povolení o 4,4 %, v okrese Cheb dokonce o více než desetinu (o 10,2 %).

Nejvíce stavebních povolení na výstavbu bytových budov bylo vydáno tradičně v okrese Karlovy Vary (181), zatímco nejvyšší počet stavebních povolení na inženýrské stavby byl zaznamenán v okrese Cheb, a to 194.

 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb za 1. pololetí roku 2022, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice celkem 269,0 mld. Kč, tj. ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku více než pětinový nárůst (o 20,7 %). Nárůst orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán ve většině regionů ČR, přičemž k nejvýznamnějšímu, téměř trojnásobnému, navýšení došlo v Královéhradeckém kraji (2,8 krát více, tj. o 176,3 %). Naopak nejvíce, o více než třetinu, se orientační hodnota staveb propadla meziročně  v Libereckém kraji (o 35,1 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji téměř polovina na nebytovou výstavbu (46,0 %), téměř třetina na stavby bytových budov (32,3 %) a více než pětina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou inženýrských staveb (21,7 %).

Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2022

 

Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2022

 

Celkově došlo ve sledovaném období v Karlovarském kraji k významnému nárůstu orientační hodnoty staveb, a to téměř o polovinu (o 46,2 %). Toto výrazné navýšení bylo ovlivněno zejména údaji za okres Cheb, který zaznamenal meziroční nárůst tohoto ukazatele dokonce o 164,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku doznala nárůst orientační hodnota staveb také v okrese Karlovy Vary (o 12,7 %), naopak v okrese Cheb poklesla jejich hodnota meziročně téměř o desetinu (o 9,8 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 (předběžné údaje)

Významný meziroční nárůst o více než polovinu zaznamenala v Karlovarském kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení, která dosáhla ve sledovaném období výše 5 502 tis. Kč. V mezikrajském srovnání tak obsadila průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem regionu pátou nejvyšší hodnotu pomyslného žebříčku.

Naopak nejvyšší průměrnou hodnotu na 1 stavební povolení zaznamenalo tradičně Hl. město Praha (21 258 tis. Kč), přičemž ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla zaznamenána v Jihočeském kraji, kde dosáhla její výše 2 809 tis. Kč.

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. až 2. čtvrtletí roku 2022
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022