Veřejné knihovny v Kraji Vysočina v roce 2018

 

Knihovny v Kraji Vysočina nabízely čtenářům v roce 2018 více jak 2,9 miliónu knih a evidováno bylo téměř 1,9 miliónu návštěvníků, registrovaný čtenář si v průměru v roce 2018 vypůjčil 44 knih. Návštěvníci měli v knihovnách k dispozici více jak 700 počítačů s připojením na internet, tuto službu využilo 50 tisíc návštěvníků.

Na konci roku 2018 bylo na Vysočině v provozu 533 knihoven a 70 poboček, registrováno v nich bylo 71 tisíc čtenářů, z tohoto počtu bylo 22 tisíc čtenářů do 15 let, na jednu knihovnu včetně poboček tak v kraji připadalo 118 čtenářů. Kraj Vysočina dosáhl nejvyššího podílu registrovaných čtenářů do patnácti let (31,3 % ze všech čtenářů), republikový průměr činil 27,7 %.

Veřejné knihovny v Kraji Vysočina

Čtenáři v Kraji Vysočina mohli v knihovnách v roce 2018 vybírat z více jak 2,9 milionu knihovních jednotek. Bylo evidováno celkem 3,1 milionu výpůjček, jejich počet se ale proti roku 2074 snížil o 194 tisíc. Registrovaný čtenář si v roce 2018 vypůjčil v průměru 44 knih.

Na jednu knihovnu včetně poboček připadalo v roce 2018 na Vysočině 844 obyvatel a počet registrovaných čtenářů tvořil 13,9 % středního stavu obyvatel. Pokud bychom tento ukazatel chtěli využít jako měřítko pro srovnání krajů, pak nejnižší podíl registrovaných čtenářů z počtu obyvatel byl vykázán v Ústeckém kraji (9,7 %), nejvyšší pak v Praze (16,9 %), podíl 13,9 % v Kraji Vysočina byl spolu s krajem Jihočeským 4. nejvyšší.

Počet knihoven a podíl čtenářů na obyvatelstvu podle krajů v roce 2018 Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)


Nejvyšší počet knihoven včetně poboček byl v roce 2018 sice evidován díky vysokému počtu obcí ve Středočeském kraji (845), nejvyšší počet registrovaných čtenářů byl ale v Praze (219,7 tisíc osob). V Praze také v průměru připadalo nejvíce registrovaných čtenářů na 1 knihovnu, a to 2 496 osob. A nejaktivnější čtenáři byli v roce 2018 v Karlovarském a Zlínském kraji, kde v průměru na čtenáře připadalo 47, resp. 46 výpůjček ročně.

Čtenáři knihoven (včetně poboček) podle krajů v roce 2018 Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)


Kromě knihovního fondu jsou ve veřejných knihovnách k dispozici také počítače. V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 pro návštěvníky knihoven připraveno 774 počítačů, z toho 717 počítačů bylo připojeno k internetu, tuto službu využilo 50 tisíc čtenářů. V knihovnách se počty počítačů celkem i s připojením na internet v kraji rok co rok snižují, stejně tak klesá i počet návštěvníků využívajících internet v knihovně. Tuto skutečnost můžeme přičíst i rozvoji mobilních technologií a stále se zvyšující vybavenosti domácností počítači a internetem.

Návštěvníci knihoven využívající internet v knihovnách podle krajů v roce 2018 Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

 

Poznámka

V oblasti kulturních zařízení jsou pro potřeby statistiky využívány výstupy z resortních statistických informačních systémů, které zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha. Údaje v tabulkách zachycují u stavových ukazatelů stav ke konci roku (např. počet knihoven), u intervalových ukazatelů úhrn za rok (např. počet návštěvníků).

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: j.teply@czso.cz
Tel.: 567 109 073