Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2018: v mezikrajském srovnání nejvyšší růst počtu zahájených bytů

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 467 bytů, což bylo o 403 bytů více než v prvních devíti měsících roku 2017 (+ 37,9 %, tj. nejvyšší přírůstek v rámci krajů). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky sedmý nejvyšší, vyšší počet zahájených bytů byl zaznamenán ve Středočeském, Jihomoravském kraji, Praze, Moravskoslezském, Olomouckém a Plzeňském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 5,9 %. Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zaznamenán ve čtyřech regionech, nejvýraznější v Plzeňském kraji (o 16,1 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo, jak již bylo uvedeno, na Vysočině.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve všech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Žďár nad Sázavou, v němž se počet zahájených bytů oproti stejnému období roku 2017 zvýšil o 118,7 % především zásluhou zahájení výstavby nových bytů v bytových domech. Výstavba většího počtu bytů v bytových domech byla zahájena též v jihlavském okrese.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v prvních třech čtvrtletích letošního roku však byl jejich podíl nižší než obvykle (59,1 % z celkového počtu zahájených bytů – stejně jako v celé České republice). Naproti tomu neobyčejně vysoký byl podíl nově zahájených bytů v bytových domech (33,4 %). V rámci kraje připadlo nejvíce zahájených bytů na Žďársko (27,9 %), nejméně na okres Havlíčkův Brod (14,8 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až září 2018 činil 1 007 a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 47,0 %. Vývoj v kraji tak výrazně překračoval celorepublikový trend – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 17,8 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno celkem v jedenácti regionech, nejvýraznější v Libereckém kraji (o 77,7 %). Vysočina se zařadila na páté místo. K meziročnímu poklesu počtu dokončených bytů došlo v průběhu prvních tří čtvrtletí 2018 ve třech regionech, v Praze o 10,7 %,  Královéhradeckém kraji o 4,3 % a Olomouckém kraji o 3,6 %.

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo ve všech pěti okresech Kraje Vysočina. Nejvýraznější byl nárůst v okrese Třebíč (o 90,8 %). Nejméně počet dokončených bytů v rámci kraje vzrostl v okrese Žďár nad Sázavou (o 18,2 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (74,7 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 připadl na okres Žďár nad Sázavou (25,1 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (12,5 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 

Zahájené byty v  Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018


Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062