Zpřesněný červencový odhad sklizně zemědělských plodin v kraji

 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá sklizeň základních obilovin v kraji ve výši téměř 470 tis. tun. Očekává se o pětinu vyšší úroda základních obilovin než v loňském roce. Vyšší úroda se předpokládá u pšenice celkem (především u pšenice ozimé), u ječmene celkem (především u ječmene ozimého) a u žita. Naopak nižší úrodu očekáváme u pšenice jarní, ječmene jarního, ovsa a řepky. Královéhradecký kraj zaujímá 2. místo mezi všemi kraji ve sklizni pšenice jarní, mrkve a třešní a třetí místo ve sklizni cibule a višní.

 

K 15. červenci 2019 zpracoval Český statistický úřad odhady hektarových výnosů a sklizní máku, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky, brambor raných, jahod, třešní a višní.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK a ČR

Druhý zpřesněný odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 469,8 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 77,1 tisíc tun, tj. o pětinu, více. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,69 t/ha je o 11,1 % (tj. o 0,57 t/ha) vyšší proti loňské skutečnosti. V celé České republice se očekává zvýšení produkce základních obilovin o 8,0 % a zvýšení výnosů z loňských 5,17 t/ha na odhadovaných 5,49 t/ha. V kraji se očekávají vyšší výnosy u všech druhů obilovin. U řepky se odhaduje výnos nižší o 7,0 % než v loňském roce.

Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 341,5 tis. tun a proti loňské sklizni je to zvýšení o dvě pětiny (tj. o 99,5 tis. tun). Odhadovaný výnos 5,91 tun z jednoho hektaru je vyšší než loni (5,49 tun z hektaru). Osevní plocha se zde zvýšila téměř o třetinu. U pšenice jarní se předpokládá sklizeň při hektarovém výnosu 4,49 tuny 10,7 tis. tun zrna, což je o 73,9 % méně než v loňském roce. Zde se však snížila i osevní plocha o 75,3 %. Mezi všemi kraji přesto zaujímá Královéhradecký kraj druhé místo ve sklizni pšenice jarní po kraji Středočeském. Odhad produkce ozimého ječmene činí 38,7 tis. tun, tj. o 10,2 tis. tun (o třetinu) více. U jarního ječmene se očekává pokles sklizně o desetinu (o 5 tis. tun), stejně jako u ovsa (o desetinu, tj. o 836 tun). U žita předpokládáme růst produkce o 29,5 % (tj. o 2,3 tis. tun).

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK v roce 2019

 

Odhadovaná sklizeň raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji 546 tun při výnosu 21,45 t/ha.

Řepka je druhou nejrozšířenější plodinou v kraji s podílem na struktuře osevních ploch 13,5 %. Při osevní ploše 22,5 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,13 t/ha (v celé ČR se očekává výnos 3,15 t/ha) je odhad sklizně 70,3 tis. tun s meziročním poklesem 19,2 %.Úroda máku se letos odhaduje v kraji na 2,2 tis. tun při hektarovém výnosu 0,71 tun s podílem na celorepublikové očekávané produkci máku 8,8 %.

 

Druhé letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména třešní a višní. Očekávaná sklizeň třešní je v Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší po kraji Středočeském a odhaduje se na 719 tun, což je čtvrtina odhadované produkce v celé republice. Očekávaná produkce višní 670 tun je třetí nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí 15,2 %.

 

U pěstovaných druhů zeleniny se kraj podílí na očekávané celorepublikové produkci u mrkve více než třetinou (9,7 tis. tun) a u cibule 13,7 % (6,5 tis. tun). Společně se Středočeským a Jihomoravským krajem jsme v republice hlavní pěstitelé mrkve i cibule.

 

Více informací naleznete v publikacích: Odhady sklizně - operativní zpráva – k 15. 7. 2019  a  Soupis ploch osevů – 2019.

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 9. 2019 zveřejní Český statistický úřad 15. 10. 2019.

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Zpřesněný červencový odhad sklizně zemědělských plodin v kraji - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2019