Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji v roce 2022

 

V roce 2022 bylo v kraji vydáno celkem 4 388 stavebních povolení, pouze v našem a Moravskoslezském kraji došlo k jejich meziročnímu nárůstu. Orientační hodnota staveb se proti roku 2021 v kraji téměř zdvojnásobila a tempo růstu bylo nejrychlejší ze všech krajů. Vzrostla i průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení na 8,4 mil. Kč a mezi kraji byla druhá nejvyšší po hl. městě Praze.

 

Královéhradeckém kraji bylo v roce 2022 vydáno 4 388 stavebních povolení, proti roku 2021 jejich počet vzrostl o 1,1 %, tj. o 48 stavebních povolení. Ve třech okresech kraje došlo k meziročnímu nárůstu vydaných stavebních povolení, vysoký byl v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou (o 15,4, resp. 14,0 %, tj. o 88, resp. 111 stavebních povolení). Naopak meziroční pokles zaznamenaly dva okresy, nejvyšší, téměř 12% byl v okrese Hradec Králové (o 151 stavebních povolení) a mírný v okrese Trutnov (o 1,5 %, tj. o 13 stavebních povolení).

Z celkového počtu stavebních povolení vydaných v Královéhradeckém kraji v roce 2022 jich 57,1 % připadlo na budovy a 42,9 % na inženýrské stavby. Stavebních povolení na budovy bylo v kraji vystaveno celkem 2 438, necelé dvě třetiny byly určeny na byty (nové nebo v původní zástavbě) a více než třetina na nebytové budovy. Stavebních povolení na inženýrské stavby bylo vydáno celkem 1 950, jedna sedmina připadla na dopravní stavby a zbylých 85,5 % na ostatní inženýrské stavby. 

 

V celé České republice bylo vydáno v roce 2022 celkem 86 075 stavebních povolení, jejich počet se meziročně snížil o 5,4 %, tj. o 4 885 stavebních povolení. Podíl Královéhradeckého kraje na celkovém počtu vydaných stavebních povolení činil 5,1 % a mezi kraji byl pátý nejnižší. Téměř pětina stavebních povolení byla vydána ve Středočeském kraji a zhruba po jedné desetině v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském. Pouze v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji rostl počet vydaných stavebních povolení oproti roku 2021 (o 1,1 %, resp. 1,0 %), v ostatních dvanácti krajích došlo k poklesu. Nejvýraznější meziroční snížení (o jednu osminu) bylo v Karlovarském a Plzeňském kraji a více než 10% bylo v Kraji Vysočina.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. V roce 2022 dosáhla v kraji hodnoty 37,1 mld. Kč a proti roku 2021 to představuje téměř dvojnásobný nárůst. S výjimkou okresu Trutnov, kde došlo k poklesu o 17,3 %, ostatní čtyři okresy v kraji zaznamenaly výrazný meziroční nárůst. V okrese Hradec Králové vzrostla hodnota staveb více než 3,5krát a v okrese Náchod o téměř 60 %. Také ve zbývajících dvou okresech byl nárůst hodnoty staveb vysoký, v okrese Jičín téměř čtvrtinový a v okrese Rychnov nad Kněžnou pětinový.

V rámci České republiky dosáhla orientační hodnota staveb 515,2 mld. Kč a meziročně klesla o 1,2 %. Meziroční pokles zaznamenaly čtyři ze čtrnácti krajů. Nejvýraznější, téměř 50%, byl v hl. městě Praze a v Olomouckém kraji byl více než pětinový. Tempo růstu orientační hodnoty staveb bylo v Královéhradeckém kraji ze všech krajů nejrychlejší. Vysoká tempa růstu hodnoty staveb, zhruba o čtvrtinu, zaznamenaly i kraje Plzeňský, Ústecký a Pardubický.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení stoupla v Královéhradeckém kraji na 8,4 mil. Kč. V okrese Hradec Králové vzrostla na 20,4 mil. Kč. V ostatních okresech pak zůstala průměrná hodnota pod krajským i republikovým průměrem. 

V České republice činila průměrná hodnota na jedno stavení povolení 6,0 mil. Kč a pouze ve dvou krajích byla tato hodnota vyšší. Tradičně v hl. městě Praze, kde v roce 2022 dosáhla výše 18,4 mil. Kč a také v Královéhradeckém kraji, kde dosáhla 8,4 mil. Kč na jedno stavební povolení. Naopak nejnižší průměrnou hodnotu vykázal Jihočeský kraj (3,0 mil. Kč).

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty

 

Kontakt:

Ing. Ivana Dušková
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Tel.:495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

 

 

  • Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji v roce 2022 - komentář v PDF
  • Vydaná stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2022
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v roce 2022