Vybrané údaje o správních obvodech ORP

 


 • ROK 2021
 • Základní údaje
 • Počet obyvatel
 • Pohyb obyvatelstva
 • Narození
 • Zemřelí
 • Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomické subjekty podle právních forem
 • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE
 • Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců
 • Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů
 • Dokončené byty
 • Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu