V říjnu se v Královéhradeckém kraji i nadále snižoval podíl nezaměstnaných osob

 

Desátý měsíc přinesl mírný pokles podílu nezaměstnaných osob, počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání i volných pracovních míst v evidenci úřadu práce.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci října celkem 8 100 uchazečů o zaměstnání, tj. o 119 osob méně než v září. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenal ve srovnání s měsícem předchozím pouze okres Náchod (o 23 osob). V okresech Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov poklesl počet evidovaných uchazečů, nejvíce v okrese Jičín (o 62 osob).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v okresech Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Náchod; nejvíce v okrese Trutnov (o 64 osob). Pouze v okresech Hradec Králové a Jičín došlo meziročně k poklesu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Během září bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 1 740 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (535 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 21,5 %, což je meziroční pokles o 2,0 procentních bodů.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 10. 2019

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 90,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný pokles oproti září (90,3 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 53,0 %, podíl absolventů a mladistvých byl 7,6 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 20 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 40,3 %.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji na konci října zaznamenal mírný pokles o 0,04 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,09 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,7 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v září nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,93 %, ženy 2,27 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,5 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nižší nezaměstnaností. V říjnu se kraj umístil na 6. místě, čímž si ve srovnání s měsícem předchozím o jednu pozici pohoršil. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje Pardubický, Jihočeský, Hl. město Praha, Plzeňský a Zlínský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,56 %) a Hradec Králové (2,31 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V říjnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,26 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 2. místo (lépe dopadl již pouze okres Praha–východ).

Na konci října úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 428 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 151 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde na 1 uchazeče 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce.

V průběhu desátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 1 880 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (566 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (201 míst).

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V říjnu se v Královéhradeckém kraji i nadále snižoval podíl nezaměstnaných osob - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 10. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa