V dubnu opět klesl podíl nezaměstnaných osob

 

Během dubna pokračoval trend poklesu počtu uchazečů o zaměstnání a současně podílu nezaměstnaných osob na prozatím nejnižší hranici v roce 2019. Nadále rostl počet pracovních míst v evidenci úřadu práce.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci dubna celkem 8 101 uchazečů o zaměstnání, tj. o 748 osob méně než v březnu. Nejvyšší pokles zaznamenal okres Náchod (328 osob). V relativním hodnocení nejvíce uchazečů ubylo rovněž v okrese Náchod (14,7 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ubylo 711 uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce, nejvíce v okresech Trutnov a Hradec Králové (13,0 %, resp. 9,2 %). Rovněž i v absolutním vyjádření se meziročně nejvíce snížil počet uchazečů v okresech Hradec Králové a Trutnov (291, resp. 258 osob).

Během dubna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 1 741 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (549 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 21,5 %, což je výrazný nárůst ve srovnání s měsícem předchozím (17,5 %).

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 88,2 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný pokles proti březnu (88,9 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 53,0 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,2 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 21 %.

Podíl nezaměstnaných osob během dubna v Královéhradeckém kraji zaznamenal mírný pokles o 0,2 procentního bodu, tedy dosáhl hodnoty 2,06 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,6 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v dubnu nezaměstnanost mužů opět nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,90 %, ženy 2,22 %).

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší mírou nezaměstnaných osob. V dubnu se kraj umístil na 5. místě, čímž klesl o jednu příčku ve srovnání s měsícem předchozím. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Pardubický, Hl. město Praha, Plzeňský a Jihočeský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,52 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V dubnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,15 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 2. místo (1. místo zaujal okres Praha-východ).

Na konci dubna úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 13 423 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 81 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání.

V průběhu čtvrtého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 010 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (722). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín a Náchod (206, resp. 235).

 

Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • V dubnu opět klesl podíl nezaměstnaných osob - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa