V červenci počet nezaměstnaných v kraji mírně vzrostl

 

Přes mírný nárůst počtu nezaměstnaných v prvním prázdninovém měsíci patří jejich podíl na obyvatelstvu kraje k nejnižším (5. nejnižší) mezi kraji. Okres Rychnov nad Kněžnou si drží prvenství v nejnižší nezaměstnanosti mezi 77 okresy České republiky. Počet volných pracovních míst evidovaných úřady práce ve všech okresech kraje převyšoval počet uchazečů o zaměstnání.

V Královéhradeckém kraji bylo ke konci července celkem 8 643 osob, které se na úřadech práce ucházely o zaměstnání. To bylo o 476 osob, o 5,8 % více než ke konci června. Nárůst počtu nezaměstnaných zaznamenaly všechny okresy v kraji, absolutně nejvíc uchazečů přibylo v okrese Hradec Králové (227 osob), v relativním vyjádření v okrese Jičín (o 13,8 %).

Proti stejnému období loňského roku (červenec 2017) ubyla v kraji více než pětina nezaměstnaných, tj. 2 388 osob. Pokles nezaměstnaných byl ve všech okresech, absolutně největší snížení bylo v okrese Hradec Králové (o 757 osob), relativně nejvýraznější pokles zaznamenal okres Trutnov (o 27,6 %).

Ke konci prvního prázdninového měsíce přibylo na úřadech práce celkem 1 829 nových uchazečů o zaměstnání, více než třetina byla v okrese Hradec Králové, téměř čtvrtina v okrese Náchod a necelá pětina v okrese Trutnov. Noví uchazeči o zaměstnání se na jejich celkovém počtu v červenci podíleli více než jednou pětinou, to představuje meziroční nárůst 3,8 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 7. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, které mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 89,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ženy se podílely na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 55,7 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,8 % a více než pětina nezaměstnaných byly osoby se zdravotním postižením.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v kraji proti měsíci červnu vzrostl jen mírně (o 0,14 procentního bodu) na 2,21 % (muži 1,91 %, ženy 2,52 %). Proti průměru České republiky (celkem 3,06 %; muži 2,72 %, ženy 3,42 %) byla nezaměstnanost v kraji o 0,85 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji k nejnižším. V měsíci červenci byla pátá nejnižší. Ještě nižší podíl nezaměstnaných vykázaly kraje Pardubický (2,00 %), Plzeňský (2,01 %), Jihočeský (2,02 %) a Hl. město Praha (2,14 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykazuje nejvyšší nezaměstnanost druhý měsíc okres Hradec Králové (2,67 %). Naopak dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných osob vykazuje okres Rychnov nad Kněžnou (1,09 %) a to nejen v rámci kraje, ale i ze všech 77 okresů České republiky.

Koncem července evidovaly úřady práce celkem 12 606 volných pracovních míst v kraji. Ve všech okresech kraje jejich počet převyšuje počet uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji v průměru 0,7 nezaměstnaných, stejný byl i průměr za ČR. V okrese Rychnov nad Kněžnou připadlo 0,3 nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo, naopak v okrese Trutnov byl počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v okrese téměř vyrovnaný.

V červenci přibylo na úřadech práce celkem 1 899 nových volných pracovních míst, což bylo 15 % z jejich celkového počtu. Více než třetina z celkového počtu nových volných pracovních míst byla v okrese Hradec Králové a čtvrtina v  okrese Trutnov.

Téměř 40 % uchazečů o zaměstnání se mohla v červenci spolehnout na podporu v nezaměstnanosti, v kraji to bylo celkem 3 457 osob. Částečně nezaměstnaných bylo v kraji 408 osob, ženy tvořily více než dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR

 

Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

  • V červenci počet nezaměstnaných v kraji mírně vzrostl - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa