Stavební povolení v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 


V 1. pololetí 2023 vydaly stavební úřady v kraji 2 096 stavebních povolení, meziročně to představuje pokles o 7,3 %, tempo snížení bylo mezi kraji čtvrté nejpomalejší. Orientační hodnota staveb klesla o více než 40 % na 15,7 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 7,5 mil. Kč a mezi kraji byla čtvrtá nejvyšší.

Podle předběžných výsledků bylo v prvních šesti měsících roku 2023 v Královéhradeckém kraji vydáno celkem 2 096 stavebních povolení, proti stejnému období předchozího roku to bylo o 165 stavební povolení, tj. o 7,3 % méně. Meziroční pokles byl mezi kraji čtvrtý nejpomalejší.

Ve čtyřech z pěti okresů Královéhradeckého kraje došlo k meziročnímu snížení počtu vydaných stavebních povolení, nejvýraznější bylo v okresech Rychnov nad Kněžnou (15,7 %) a Hradec Králové (10,2 %). Pouze okres Trutnov zaznamenal meziroční nárůst, a to o 3,8 %. V okrese Hradec Králové byla vydána více než čtvrtina ze stavebních povolení vydaných v Královéhradeckém kraji. V okresech Trutnov a Náchod to bylo zhruba po jedné pětině a ve zbývajících dvou okresech činil podíl 18,4 % v okrese Rychnov nad Kněžnou a 15,4 %v okrese Jičín.

Ve struktuře vydaných stavebních povolení jich 54,7 % připadlo na budovy (bytové a nebytové) a 45,3 % na inženýrské stavby. Z celkového počtu 1 147 stavebních povolení vydaných na budovy bylo 57,6 % určeno na byty (v nové nebo původní zástavbě) a zbylých 42,4 % na nebytové budovy. Stavebních povolení na inženýrské stavby bylo vydáno celkem 949, z toho 15,9 % na dopravní stavby a 84,1 % na ostatní inženýrské stavby.

V celé České republice bylo za 1. pololetí 20123 vydáno 39 236 stavebních povolení, jejich počet se proti stejnému období loňského roku snížil o 10,9 %. Podíl Královéhradeckého kraje na celkové počtu činil 5,3 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Nejvíc stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (18,6 % z celku) a také v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském (zhruba po jedné desetině). Naopak nejméně jich bylo vydáno v kraji Karlovarském, jehož podíl činil 2,5 % z celku. K meziročnímu poklesu počtu vydaných stavebních povolení došlo ve všech krajích, největší byl v krajích Libereckém a Jihomoravském (o více než 15 %) a nejmenší v hl. městě Praze (o 1,6 %).

Orientační hodnota staveb, na něž byla stavební povolení vydána, představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. V Královéhradeckém kraji dosáhla v 1. pololetí 2023 hodnoty 15,7 mld. Kč, meziročně klesla o 40,5 %, a to bylo druhé nejrychlejší tempo snížení po kraji Karlovarském.

Ve třech okresech Královéhradeckého kraje došlo k meziročnímu nárůstu hodnoty vydaných stavebních povolení, nejvyšší byl v okresech Trutnov (o 35,4 %) a Rychnov nad Kněžnou (o 19,8 %), v okrese Náchod bylo zvýšení hodnoty mírné (o 2,4 %). Naopak propad hodnoty zaznamenaly okresy Hradec Králové a Jičín, kde bylo dosaženo 42,1 %, resp. 73,8 % loňské skutečnosti.

Na celkové hodnotě staveb, na něž byla vydána v 1. pololetí v Královéhradeckém kraji stavební povolení, se nejvíc podílel okres Hradec Králové, a to více než polovinou. Podíly ostatních okresů kraje se pohybovaly od 18,0 % v okrese Trutnov po 8,2 % v okrese Rychnov nad Kněžnou.

České republice dosáhla orientační hodnota staveb ve sledovaném období hodnoty 286,8 mld. Kč a meziročně vzrostla o 6,7 %. V osmi krajích došlo k meziročnímu zvýšení hodnoty staveb, nejvyšší, více než 40%, nárůst byl v Olomouckém kraji, v Jihomoravském kraji byl 23,3 % a v Ústeckém kraji 15,5 %. V šesti krajích došlo naopak k meziročnímu poklesu, nejvýraznější, více než 40 %, byl v krajích Karlovarském a Královéhradeckém.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Královéhradeckém kraji dosáhla výše 7,5 mil. Kč a mezi kraji byla čtvrtá nejvyšší. Tradičně nejvyšší hodnota byla v hl. městě Praze, kde na 1 stavební povolení připadla hodnota 17,0 mil. Kč a naopak nejnižší byla v Jihočeském kraji (3,3 mil. Kč).

Z okresů Královéhradeckého kraje vykázal nejvyšší orientační hodnotu připadající na jedno stavební povolení okres Hradec Králové (15,0 mil. Kč). V ostatních čtyřech okresech nedosáhla průměru za ČR (7,3 mil. Kč).

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty.

 

Kontakt:

Ing. Ivana Dušková

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

Tel.: 495 762 316

E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

  • Stavební povolení v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023 – komentář v PDF
  • Vydaná stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023