Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2021

 

Stavy skotu a prasat v Královéhradeckém kraji rostou. Meziročně vzrostly celkové stavy skotu a zejména prasat. Naopak se snížily stavy drůbeže, koz, koňů i ovcí.

 

Zemědělství je důležitým odvětvím v Královéhradeckém kraji v oblasti pěstování rostlin i chovu hospodářských zvířat. Z hlediska stavu hospodářských zvířat se kraj řadí na třetí místo mezi kraji v počtu chovaných slepic a na čtvrté místo v počtu chovaných ovcí. Stav slepic v kraji činil k 1. 4. 2021 téměř 1,5 mil. kusů, tj. necelá pětina stavu v České republice (18,3 %).

 

Tabulka: Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji (stav k 1. 4.)

 

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 stouply meziročně stavy skotu celkem o 1 741 kusů, tj. o 1,7 %. Proti roku 2001 poklesly stavy o 15,1 %. Počty krav se na celkovém počtu skotu podílely 40,2 %, jejich stavy se meziročně snížily o 150 kusů, tj. o 0,4 %, vzrostl ale počet jalovic o 494 kusů, tj. o 2,5 %.

Stavy prasat celkem se v úhrnu proti soupisu 2020 zvýšily o 12 846 kusů, tj. o 22,7 %, z toho počet prasnic o 515 kusů, tj. o 15,8 %. Počet prasniček se snížil o 120 kusů, tj.o 6,6 %. Selat ubylo meziročně 1 937 kusů, tj. desetina a tvořily téměř třetinu celkového počtu prasat. V porovnání s rokem 2001 byly stavy prasat o téměř tři čtvrtiny menší.

Počty ovcí se meziročně snížily o 743 kusů, tj. o 4,5 %, koz o 245 kusů, tj. o 14,9 % a koní o 279 kusů, tj. o 9,7 %.

Celkové stavy drůbeže klesly meziročně o 484,5 tis. kusů, tj. o 17,6 %, z toho počet slepic o 58,8 tis. kusů, tj. o 3,8 %. Počty slepic se proti roku 2001 zvýšily téměř trojnásobně, a to o 938,3 tis. kusů, tj. o 270,2 %.

 

Graf: Hospodářská zvířata v Královéhradeckém kraji v letech 2005 až 2021 (stav k 1. 4.)

 

 

Více informací naleznete v publikaci Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2021 v tabulkách podle krajů.

Další údaje o zemědělství v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2021 - aktualita v pdf
  • Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji (stav k 1. 4.)