Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2018

 

Stavy skotu a prasat v Královéhradeckém kraji klesají. Meziročně klesly stavy skotu a prasat celkem. Naopak se zvýšily stavy koňů, koz, drůbeže i ovcí.

Zemědělství je důležitým odvětvím v Královéhradeckém kraji v oblasti pěstování rostlin i chovu hospodářských zvířat. Z hlediska stavu hospodářských zvířat se kraj řadí na první místo mezi kraji v počtu chovaných slepic, jejichž stav činil k 1. 4. 2018 více než 1,8 mil. kusů, tj. více než pětina stavu v České republice (23,1 %).

Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji dosáhly podle soupisu 98,3 tis. kusů skotu, 63,6 tis. prasat, 16,1 tis. ovcí, 1,6 tis. koz a 2,7 tis. koní.

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2018 se v Královéhradeckém kraji ve srovnání s předchozím rokem změnily stavy hlavních druhů zvířat následovně:

  • stavy skotu celkem meziročně klesly o 2 290 kusů, počty krav se na celkovém počtu skotu podílely 40,6 %, jejich stavy se snížily o 701 kusů, tj. o 1,7 %. Vzrostl počet jalovic (o 1 108 kusů, tj. o 5,4 %). Proti roku 2001 poklesly stavy skotu o téměř pětinu (o 19,0 %).
  • stavy prasat celkem se v úhrnu proti soupisu 2017 snížily o 7,9 % (tj. o 5 474 kusů), z toho počet prasnic o 415 kusů (tj. o 10,2 %), prasniček o 199 kusů (o 12,7 %). Selat ubylo 1 575 kusů (tj. 8,1 %) a tvořily více než čtvrtinu celkového počtu prasat. V porovnání s rokem 2001 jsou stavy prasat o tři čtvrtiny menší.
  • meziročně se zvýšily počty ovcí (o 939 kusů, tj. o 6,2 %), koz (o 168 kusů, tj. o 12,2 %) a koní (o 362 kusů, tj. o 15,2 %)
  • počet kusů drůbeže celkem stoupl o 190,0 tis. kusů (tj. o 7,3 %), z toho počet slepic stoupl o 25,0 tis. kusů (tj. o 1,4 %) 

Tabulka: Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu

 

Graf: Hospodářská zvířata v Královéhradeckém kraji v letech 2005 až 2018

 

Podrobnější údaje o stavech hospodářských zvířat podle druhů a kategorií naleznete v publikaci Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2018 v tabulkách podle krajů.

Další údaje o zemědělství Královéhradeckého kraje najdete v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2018 - aktualita v pdf