Pokles odhadované produkce obilovin i řepky

 

Poslední letošní odhady sklizně obilovin v Královéhradeckém kraji oproti loňské úrodě poklesly. Zvýšila se jen produkce pšenice jarní. Úroda kukuřice a brambor bude nižší, úroda cukrovky stagnuje.

Odhady sklizní zemědělských plodin zpracovává Český statistický úřad k 10. červnu, k 15. červenci, k 15. srpnu a k 15. září. K 15. září byly zpracovány odhady hektarových výnosů a sklizně kukuřice na zrno a máku a zpřesněné odhady brambor, cukrovky technické a řepky.

Na základě zjišťování k 15. září 2017 se odhaduje v Královéhradeckém kraji sklizeň obilovin (základní obiloviny, bez ostatních obilovin) ve výši 443,2 tis. tun při průměrném výnosu 5,73 t/ha. Proti skutečnosti roku 2016 to znamená snížení sklizně o 62,2 tis. tun (tj. o 12,3 %) a snížení hektarového výnosu o 0,66 t/ha (tj. o 10,4 %). Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 38,4 tis. tun je ve srovnání s loňskou sklizní o pětinu nižší (tj. o 10,6 tis. tun, o 21,6 %).

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a ČR

Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 323,1 tis. tun a proti loňské sklizni je to o 13,4 % méně (tj. o 50,2 tis. tun). Odhadovaný výnos 6,03 tun z jednoho hektaru je nižší o 0,74 tun z hektaru. U pšenice jarní se předpokládá sklizeň 12,8 tis. tun zrna, což je o 28,9 % více než loni, při hektarovém výnosu 4,40 tuny. Odhad produkce ozimého ječmene činí 40,2 tis. tun, tj. o 14,0 % (o 6,5 tis. tun) méně než v loňském roce. U jarního ječmene se očekává sklizeň 38,1 tis. tun, tj. snížení o 2,1 tis. tun a o 5,2 %.

U žita ozimého a jarního odhadujeme snížení produkce oproti loňsku o jednu pětinu, sklizeň se zde odhaduje na 7,3 tis. tun. U ovsa se odhadovaná sklizeň také snížila na 7,2 tis. tun, což činí snížení o 7,8 %.

Produkce brambor ostatních (tj. určených pro konzumní účely a průmyslové zpracování) se očekává 19,5 tis. tun, tj. meziroční pokles o 4,2 tis. tun (tj. o 17,8 %). Hektarový výnos brambor ostatních se také snížil na 26,64 t/ha a to je o 10,9 % méně než v roce 2016.

Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 719,5 tis. tun, tj. v porovnání se skutečností minulého roku mírný pokles o 6,2 tis. tun, tj. o 0,9 %. Hektarový výnos se očekává ve výši 63,59 t/ha a je o 4,49 t/ha (tj. o 6,6 %) nižší než loni.

Hektarový výnos řepky 2,96 t/ha se snížil proti loňské skutečnosti o 0,55 t/ha, tj. o 15,8 %. Celková produkce řepky by měla být 69,4 tis. tun, tj. o 15,9 % (o 13,2 tis. tun) méně než skutečnost v minulém roce.

Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž dosáhne 568,7 tis. tun, tj. o 107,7 tis. tun méně než loni (o 15,9 %). Hektarový výnos 36,60 t/ha je o 4,80 t/ha (o 11,6 %) nižší než v loňském roce.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

Podrobnější informace najdete v dokumentu Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2017.

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Zemědělství.