Podíl nezaměstnaných v říjnu v Královéhradeckém kraji mírně klesl

 

V říjnu zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 1,6 % na 11 175 uchazečů, meziročně to bylo o 4,5 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 9,6 % na 10 821 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,94 % a v mezikrajském srovnání byl sedmý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 31. 10. 2023 celkem 11 175 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s předchozím měsícem se počet uchazečů snížil o 1,6 %, tj. o 179 osob. Podobný trend byl ve všech okresech kraje, kromě okresu Jičín, kde byl nárůst o 0,1 %, tj. o 1 osobu. Nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenal okres Rychnov nad Kněžnou (o 4,4 %, tj. o 52 osob).

Oproti stavu ke konci října 2022 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 4,5 %, tj. o 484 osob. Meziroční nárůst byl zaznamenán ve třech okresech kraje, nejvýrazněji vzrostl v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 14,1 %, tj. o 140 osob). V okresech Trutnov a Hradec Králové se počet uchazečů zvýšil o 7,9 %, tj. o 198 osob, resp. o 6,3 %, tj. o 209 osob. V okresech Náchod a Jičín evidujeme pokles počtu uchazečů o 1,7 %, tj. o 45 osob, resp. o 1,5 %, tj. o 18 osob.

V říjnu převažovaly v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 56,7 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci zvýšil o 344 osob, tj. o 5,7 %, na 6 335 žen. Počet nezaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o 140 osob, tj. o 3,0 %, na 4 840 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 7,9 %, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 20,2 %, tj. o 149 osob. Zhruba každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením.

Ze statistických údajů vyplývá, že během října bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 798 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (580, resp. 396 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili téměř šestinu z celkového počtu uchazečů v kraji. V říjnu skončila evidence pro 1 977 osob, z toho pro 278 osob z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 90,5 % z celkového počtu nezaměstnaných osob

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 674 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 32,9 % z celkového počtu. Její průměrná výše činila 10 278 Kč, tj. o 424 Kč pod republikovým průměrem. Celkem 22,5 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 43,6 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Rychnov nad Kněžnou (10 782 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 797 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci října osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 13,0 %. Nejméně osob bylo ve věkové kategorii do 19 let (7,4 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 41,3 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 680 osob, tj. 32,9 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (857 uchazečů, tj. 7,7 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně klesl o 0,14 p. b. a dosáhl hodnoty 2,94 %, což znamenalo čtvrtou nejnižší hodnotu v kraji za posledních 12 měsíců. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,52 procentního bodu nižší. Oproti konci října 2022 evidujeme nárůst nezaměstnanosti o 0,10 p. b (při celostátním průměru 0,03 p. b.). Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,42 % a u mužů 2,48 %.

  

Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V porovnání s předchozím měsícem evidujeme pokles nezaměstnanosti ve všech krajích. Celorepublikově nezaměstnanost klesla o 0,15 p. b. Ve srovnání všech 14 krajů České republiky se podíl nezaměstnaných osob ke konci října pohyboval v rozmezí od 2,55 % ve Zlínském kraji po 5,40 % v Ústeckém kraji (celostátní průměr činil 3,45 %). Druhou nejnižší hodnotu v tomto žebříčku měl Kraj Vysočina (2,56 %), naopak druhou nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,86 %). Královéhradecký kraj měl 7. nejnižší nezaměstnanost.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (3,58 %) a Trutnov (3,41 %). Okresy Rychnov nad Kněžnou a Jičín se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 2,07 %, resp. 2,12 %, zaujaly sedmou a osmou pozici ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy), 36. příčka patřila okresu Hradec Králové (3,00 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Praha-východ (1,43 %).

Nabídka volných pracovních míst v Královéhradeckém kraji představovala 10 821 míst v evidenci úřadu práce, tj. o 270 míst (o 2,4 %) méně než v předchozím měsíci, resp. o 1 147 míst (o 9,6 %) méně než ke konci října 2022. Z celkového úhrnu bylo 17,4 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,2 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadl k 31. říjnu v Královéhradeckém kraji 1 uchazeč. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na jedno pracovní místo připadalo 0,6 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod se o jedno pracovní místo ucházelo 1,9 uchazeče, resp. 1,6 uchazeče.

V průběhu října bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 856 volných pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 339 míst, tj. 39,6 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (93 míst, tj. 10,9 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v říjnu v Královéhradeckém kraji mírně klesl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 10. 2023
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)