Podíl nezaměstnaných v červnu v Královéhradeckém kraji klesl

 

V červnu zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 1,9 % na 10 641 uchazečů, meziročně to bylo naopak o 13,3 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 10,0 % na 11 339 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,85 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 6. 2023 celkem 10 641 uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně jejich počet klesl o 1,9 %, tj. o 201 osob. Podobný trend byl zřejmý ve všech okresech s výjimkou okresu Hradec Králové, kde byl nárůst o 0,2 %, tj. o 7 osob. V porovnání s minulým měsícem zaznamenaly nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání okresy Jičín (o 4,2 %, tj. o 45 osob) a Náchod (o 3,3 %, tj. o 93 osob).

Ve srovnání s červnem 2022 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 13,3 %, tj. o 1 245 osob. Meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Jičín, ve kterém evidujeme pokles počtu uchazečů o 1,0 %, tj. o 11 osob. Nejvýrazněji vzrostl počet uchazečů v okresech Hradec Králové o 17,8 %, tj. o 503 osob a Trutnov o 15,1 %, tj. o 342 osob. V okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou se počet uchazečů zvýšil o 14,5 %, tj. o 341 osob, resp. o 7,8 %, tj. o 70 osob.

  

V červnu převažovaly v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 56,2 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci zvýšil o 865 osob, tj. o 16,9 %, na 5 983 žen. Počet nezaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o 380 osob, tj. o 8,9 %, na 4 658 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 4,1 % a zhruba každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením.

Ze statistických údajů vyplývá, že během června bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 525 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (488, resp. 372 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili sedminu z celkového počtu uchazečů v kraji. V červnu skončila evidence pro 1 726 osob, z toho pro 267 z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 89,8 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

  

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 524 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 33,1 % z celkového počtu. Její průměrná výše činila 10 033 Kč, tj. o 366 Kč pod republikovým průměrem. Celkem 23,6 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 41,4 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Rychnov nad Kněžnou (10 770 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 482 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci června osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 13,9 %. Nejméně osob, které v červnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,5 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,7 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 531 osob, tj. 33,2 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (817 uchazečů, tj. 7,7 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně klesl o 0,05 p. b. a dosáhl hodnoty 2,85 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,55 procentního bodu nižší. Oproti konci června 2022 evidujeme nárůst nezaměstnanosti o 0,38 p. b. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,32 % a u mužů 2,40 %.

 

  

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V červnu se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Ve srovnání s předchozím měsícem evidujeme pokles nezaměstnanosti ve všech krajích. Celorepublikově nezaměstnanost klesla o 0,05 p. b. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Jihočeském kraji (2,43 %). Druhá nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském kraji (2,48 %), třetí v Kraji Vysočina (2,50 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,29 %) a Moravskoslezský (4,73 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Jihomoravském kraji (3,97 %).

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (3,73 %) a Trutnov (3,32 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 1,79 % měl šestou nejnižší nezaměstnanost ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy). Osmé místo patřilo s podílem 1,85 % okresu Jičín a 37. příčka okresu Hradec Králové (2,93 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Pelhřimov (1,51 %).

Nabídka volných pracovních míst na konci června v Královéhradeckém kraji představovala 11 339 míst. Ve srovnání s předchozím měsícem klesl počet pracovních míst v evidenci úřadu práce o 260 míst, tj. o 2,2 %, oproti červnu předchozího roku klesl o 1 265 míst, tj. o 10,0 %. Z celkového úhrnu bylo 17,8 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadalo k 30. červnu v Královéhradeckém kraji 0,9 uchazeče, tj. shodně jako v průměru za Českou republiku. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na jednoho uchazeče připadala dvě volná pracovní místa. Naopak v okresech Trutnov a Náchod se o jedno pracovní místo ucházelo 1,8 uchazeče, resp. 1,5 uchazeče. 

  

V průběhu června bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 906 volných pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 355 míst, tj. 39,2 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (85 míst, tj. 9,4 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v červnu v Královéhradeckém kraji klesl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 6. 2023
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)