Očekává se o deset procent nižší úroda obilovin v kraji

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji ve výši 451 tis. tun a řepky ve výši 76 tis. tun a v porovnání s loňskou sklizní je o desetinu nižší. U ovoce se odhaduje druhé místo mezi kraji ve sklizni rybízu a třešní a třetí místo ve sklizni višní. U většiny obilovin došlo ke snížení osevních ploch.

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2017 byl následně proveden k 10. červnu první letošní odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky a raných druhů ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

První letošní odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 451 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 54,6 tis. tun, tj. o 10,8 %, méně. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,83 t/ha je o 8,9 % (tj. o 0,57 t/ha) nižší proti loňskému výnosu. K navýšení odhadované sklizně došlo u pšenice jarní a ovsa. V celé České republice se očekává pokles produkce základních obilovin o 10,1 % a snížení výnosů z loňských 6,12 t/ha na odhadovaných 5,50 t/ha. V kraji i celé republice v souhrnu se očekávají nižší výnosy u všech základních obilovin kromě ovsa, v celé České republice ještě kromě pšenice jarní.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice

 Nejčastěji pěstovanou plodinou je pšenice, která je v kraji pěstována na více než třetině osetých ploch, což pro letošní rok představuje téměř 56,5 tis. ha. Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 328,7 tis. tun a proti loňské sklizni je to pokles o 44,5 tis. tun (tj. o 11,9 %). Odhadovaný výnos 6,14 tun z jednoho hektaru je nižší než loni (6,78 t/ha). U pšenice jarní se očekává sklizeň při hektarovém výnosu 4,72 tuny 13,8 tis. tun zrna, což je o dvě pětiny více než v loňském roce. Zde se však významně zvýšila osevní plocha, o 39,0 % oproti loňsku. Odhad produkce ozimého ječmene činí 38,0 tis. tun, tj. o 8,8 tis. tun (o 18,7 %) méně. U jarního ječmene se očekává při produkci 39,4 tis. tun pokles sklizně o 810 tun (tj. o 2,0 %). Také zde došlo k mírnému navýšení osevních ploch – o 5,8 %.

Odhadovaná produkce žita ve výši 7,5 tis. tun je o 19,1 % nižší než loni. Snížila se osevní plocha meziročně o 310 ha, tj. o 16,9 % a výnos má být 4,91 t/ha, což je o 0,14 t/ha méně. Také oves byl oset na menší ploše o 116 ha, tj. o 5,2 %. Jediný ze všech obilovin má očekávaný vyšší výnos (3,94 t/ha) než loni a má se ho sklidit o 489 tun (o 6,3 %) zrna více.

Úroda raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji očekávána ve výši 589 tun při výnosu 20,57 t/ha.

Řepka je nadále po pšenici druhou nejrozšířenější plodinou v kraji s podílem na struktuře osevních ploch 14,4 %. Při osevní ploše 23,5 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,22 t/ha (v celé ČR se očekává výnos 3,18 t/ha) je odhad sklizně 75,5 tis. tun s meziročním poklesem o 7 tis. tun (tj. o 8,5 %).

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 První letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména třešní, višní a rybízu. Očekávaná sklizeň třešní je v Královéhradeckém kraji na druhém místě po kraji Středočeském a odhaduje se na 334 tun, což je 21,7 % odhadované produkce v celé republice. Předpokládaná úroda višní 557 tun je třetí nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí 16,1 %. U rybízu má Královéhradecký kraj druhý nejvyšší počet keřů mezi kraji a odhaduje se výnos 0,72 kg na 1 keř a druhá nejvyšší sklizeň 434 tun mezi kraji. Produkce rybízu představuje 20 % hodnoty v České republice.

 

Více informací v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2017

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2017

 a Soupis ploch osevů –  k 31. 5. 2017

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017

 

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu v červenci 2017 zveřejní Český statistický úřad 11. 8. 2017.

 Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Zemědělství.