Očekává se o 13 % nižší úroda obilovin v kraji

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji ve výši 392,2 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je o 13 % nižší. Odhad sklizně řepky činí 76,7 tis. tun, což je o 9 % více než v loňském roce. U nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé a také u ječmene ozimého došlo ke snížení osevních ploch. U ostatních obilovin byly osevní plochy zvýšeny. U ovoce se odhaduje první místo mezi kraji ve sklizni rybízu, druhé místo ve sklizni třešní a třetí místo ve sklizni višní.

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2018 byl následně proveden k 10. červnu první letošní odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky a raných druhů ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

První letošní odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 392 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 58,4 tis. tun, tj. o 13,0 %, méně. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,12 t/ha je o 12,2 % (tj. o 0,71 t/ha) nižší proti loňskému výnosu. K navýšení odhadované sklizně došlo u pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa. V celé České republice se očekává pokles produkce  obilovin celkem o 8,2 % a snížení výnosů z loňských 5,43 t/ha na odhadovaných 5,04 t/ha. V kraji i celé republice v souhrnu se očekávají nižší výnosy u všech základních obilovin kromě pšenice jarní, v celé České republice ještě kromě ovsa.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a ČR

Nejčastěji pěstovanou plodinou je pšenice, která je v kraji pěstována na třetině osetých ploch, což pro letošní rok představuje téměř 54 tis. ha. Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 244 tis. tun a proti loňské sklizni je to pokles o 82,6 tis. tun (tj. o čtvrtinu). Odhadovaný výnos 5,54 tun z jednoho hektaru je nižší než loni (6,10 t/ha). U pšenice jarní se očekává sklizeň při hektarovém výnosu 4,37 tuny celkem 42,4 tis. tun zrna, což je třikrát více než v loňském roce. Zde se však významně zvýšila osevní plocha, také zhruba třikrát více oproti loňsku. Jediná ze všech obilovin má pšenice jarní očekávaný vyšší výnos než v loňském roce. Odhad produkce ozimého ječmene činí 28,4 tis. tun, tj. o 13,8 tis. tun (o třetinu) méně. U jarního ječmene se očekává při produkci 45,7 tis. tun růst sklizně o 6,8 tis. tun (tj. o 17,5 %). Také zde došlo k navýšení osevních ploch o 28,5 %.

Odhadovaná produkce žita ve výši 7,5 tis. tun je o 1,6 % nižší než loni. Meziročně se zvýšila osevní plocha o 130 ha, tj. o 8,5 % a výnos má být 4,54 t/ha, což je o 0,46 t/ha méně. Také oves byl oset na větší ploše o 319 ha, tj. o 15,2 %. Odhadovaný výnos (3,32 t/ha) je nižší než loni a má se ho sklidit o 993 tun (o 14,0 %) zrna více.

Úroda raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji očekávána ve výši 461 tun při výnosu 23,02 t/ha.

Řepka je nadále po pšenici druhou nejrozšířenější plodinou v kraji s podílem na struktuře osevních ploch 15,7 %. Její osevní plocha se meziročně zvýšila o desetinu. Při osevní ploše 25,9 tis. ha a předpokládaném výnosu 2,96 t/ha (v celé ČR se očekává výnos také 2,96 t/ha) je odhad sklizně 76,7 tis. tun s meziročním navýšením o 6,5 tis. tun (tj. o 9,2 %).

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2018

První letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména třešní, višní a rybízu. Očekávaná sklizeň třešní je v Královéhradeckém kraji na druhém místě po kraji Středočeském a odhaduje se na 686 tun, což je pětina odhadované produkce v celé republice. Předpokládaná úroda višní 903 tun je třetí nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí 14,0 %. U rybízu má Královéhradecký kraj druhý nejvyšší počet keřů mezi kraji a odhaduje se výnos 1,05 kg na 1 keř a nejvyšší sklizeň 642 tun mezi kraji. Produkce rybízu představuje 26,0 % hodnoty v České republice.

 

Více informací v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2018:

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2018

 a Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2018:

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2018

 

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu v červenci 2018 zveřejní Český statistický úřad 13. 8. 2018.

 Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Očekává se o 13 % nižší úroda obilovin v kraji - aktualita v pdf