Nezaměstananost v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2017

 

Počet nezaměstnaných v kraji vzrostl ke konci roku na 10,5 tis. osob, jejích podíl na obyvatelstvu kraje se drží pod 3% hranicí a mezi kraji je třetí nejnižší. Okres Rychnov nad Kněžnou se řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v České republice.

Úřady práce evidovaly ke konci roku 2017 v Královéhradeckém kraji celkem 10 483 uchazečů o zaměstnání, tj. o 703 osob (o 7,2 %) více než ke konci listopadu. Meziměsíčně vzrostl počet nezaměstnaných ve všech okresech kraje, absolutně i relativně nejvíc v okrese Náchod o více než desetinu, tj. o 241 osob.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku (prosinec 2016) bylo v kraji o více než čtvrtinu nezaměstnaných méně (o 3 787 osob). Meziročně klesl počet nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvíc v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (o 1 262 nezaměstnaných), v relativním vyjádření v okrese Trutnov (o 30,7 %).

V závěrečném měsíci roku 2017 přibylo na úřadech práce 2 047 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc jich bylo v okrese Hradec Králové (30,3 % z jejich celkového počtu). Podíl nových uchazečů o zaměstnání na jejich celkovém počtu se přiblížil k jedné pětině (19,5 %), což přestavuje nárůst o 2,3 procentního bodu proti prosinci 2016.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 12. 2017

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 91,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 49,1 % z celkového počtu nezaměstnaných, podíl absolventů a mladistvých byl 5,4 % a osob se zdravotním postižením 18 %.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Proti měsíci listopadu podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl o 0,22 procentního bodu na 2,72 %. Nezaměstnanost mužů 2,75 % byla mírně vyšší (o 0,06 p.b.) než u žen (2,69 %). V porovnání s průměrem ČR (celkem 3,77 %; muži 3,71 %, ženy 3,83 %) byla nezaměstnanost v kraji celkem o 1,05 procentní bod nižší.

V porovnání s ostatními regiony byl podíl nezaměstnaných třetí nejnižší mezi kraji. Ještě nižší nezaměstnanost vykázaly Hl. město Praha (2,34 %) a Plzeňský kraj (2,55 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností v České republice se dlouhodobě potýkají kraje na severu Moravy a Čech, kraj Moravskoslezský (5,77 %) a Ústecký (5,39 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykazuje třetí měsíc nejvyšší nezaměstnanost okres Náchod (3,35 %) a naopak okres Rychnov nad Kněžnou patří dlouhodobě k okresům s nejnižším podílem nezaměstnaných v rámci kraje i celé České republiky. Ke konci roku 2017 byla nezaměstnanost v tomto okrese druhá nejnižší mezi 77 okresy v ČR.

Úřady práce evidovaly ke konci roku celkem 8 816 volných pracovních míst v kraji. Proti listopadu jejich počet mírně klesl (o 48 míst, tj. o 0,5 %). Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji 1,2 uchazečů, ve dvou okresech (Rychnov nad Kněžnou a Jičín) to byl méně než jeden uchazeč.

Nových volných pracovních míst bylo na úřady práce nahlášeno koncem roku celkem 1 349, to bylo 15,3 % z celkového počtu volných pracovních míst. Nejvíc jich bylo v okrese Hradec Králové (38,8 % z celkového počtu nových pracovních míst).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 37,1 % uchazečů o zaměstnání, částečně nezaměstnaných bylo ke konci roku v kraji 489, z nich ženy tvořily dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR

 Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa