Mzdy rostly v prvních dvou čtvrtletích letošního roku nejrychleji ze všech krajů

 

Tempo růstu nominální i reálné mzdy bylo v prvních dvou čtvrtletích letošního roku mezi kraji nejrychlejší. Výše mzdy je již na šesté nejvyšší příčce mezi kraji. V samotném 2. čtvrtletí bylo tempo růstu mezd 2. nejrychlejší a mzda byla 5. nejvyšší z krajů.

 

Za první dvě čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně průměrná hrubá měsíční nominální mzda v kraji o 9,7 %, tj. o 2 555 Kč na 28 820 Kč. Ze všech krajů to bylo tempo nejrychlejší, průměr za ČR činil 8,6 %. Nejpomaleji rostly mzdy v Hl. městě Praze (6,9 %) a Plzeňském kraji (7,9 %).

Mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem ČR o 2 242 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praze (39 309 Kč) a kraj za ní zaostal o 10 489 Kč. Nejnižší úroveň mezd byla v kraji Karlovarském a Zlínském; Královéhradecký kraj zaujímá mez čtrnácti kraji šestou nejvyšší příčku.

Výše reálných mezd je ovlivněna vedle úrovně nominálních mezd i vývojem inflace. Spotřebitelské ceny v ČR za první dvě čtvrtletí roku 2018 vzrostly o 2,1 %, reálná mzda v kraji se tak zvýšila o 7,4 %, to bylo jeden procentní bod nad průměrem ČR.

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích v 1.pololetí 2018

S úrovní mezd úzce souvisí i zaměstnanost v regionu. V 1.–2. čtvrtletí 2018 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území Královéhradeckého kraje celkem 200,4 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), to byl pátý nejnižší počet mezi kraji. Proti stejnému období loňského roku došlo k nárůstu o 2,8 tis. zaměstnanců, tj. o 1,4 %. Tempo růstu zaměstnanců bylo mezi kraji 8. nejrychlejší, kraj se podílel na celkovém počtu zaměstnanců v ČR 4,9 %, mezi kraji je to pátý nejnižší podíl.

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v 1.pololetí 2018; Nominální a reálná změna mezd podle krajů

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích ve 2. čtvrtletí 2018

V samotném 2. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 10,2 %, tj. o 2 772 Kč na 29 985 Kč. Mezi kraji je to druhé nejrychlejší tempo růstu po kraji Středočeském, nejpomaleji rostly mzdy v Hl. městě Praze. Spotřebitelské ceny se ve 2. čtvrtletí zvýšily v průměru v ČR o 2,3 %, reálný růst mezd v kraji tak představoval 7,7 %.

Evidenční počet zaměstnanců vzrostl ve 2. čtvrtletí v kraji o 2,3 tis. osob, tj. o 1,2 %. Mezi kraji to bylo 8. nejrychlejší tempo růstu a 0,7 procentního bodu pod průměrem ČR (1,9 %). V druhém čtvrtletí 2018 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 200,9 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané) a mezi kraji je to pátý nejnižší počet.

Další informace naleznete v „Rychlé informaci“ Průměrné mzdy – 2. čtvrtletí 2018.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkazech: Statistiky/Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

tel.: 495 762 317

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

 

  • Mzdy rostly v prvních dvou čtvrtletích letošního roku nejrychleji ze všech krajů - aktualita v pdf