Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2018 celkem 550 634 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního pololetí 2018 opět snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva i záporného migračního salda. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo, přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve třech z pěti okresů kraje. Meziročně stoupl počet sňatků, relativní počet rozvodů byl mezi kraji druhý nejvyšší.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2018 celkem 550 634 osob, z toho 279 305 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2018 se počet obyvatel snížil celkem o 455 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve všech pěti okresech kraje. Přirozenou měnou ubylo v kraji 352 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním pololetí roku 2018 zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji snížil o 103 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování vykázaly okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2018 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 2005 až 2018

V průběhu prvního pololetí 2018 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 2 810 dětí, tj. 10,3 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (1 379 chlapců a 1 431 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2017 je to o 21 dětí méně. V manželství se narodilo 1 376 dětí, tj. 49,0 %. Nejvíce dětí (1 356, tj. 48,3 %) se narodilo jako prvorozených, 1 026 dětí (tj. 36,5 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 428 dětí (tj. 15,2 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (813 dětí), v relativním vyjádření v okrese Náchod (11,1 ‰).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2018 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. pololetí 2018

V kraji zemřelo během prvního pololetí 2018 celkem 3 162 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,6 osob. Proti stejnému období roku 2017 se počet zemřelých zvýšil o 62 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (922 osob), relativně v okrese Jičín (12,1 ‰).

K 30. 6. 2018 bylo v kraji uzavřeno 1 073 sňatků, což bylo o 120 sňatků více než ke konci června 2017. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 3,9 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo v absolutním vyjádření nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (333 sňatků), v relativním vyjádření v okrese Jičín (4,4 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji rozvedeno 664 manželství, v porovnání se stejným obdobím roku 2017 to bylo o 50 rozvodů méně. Absolutně i relativně bylo nejvíce manželství rozvedeno v okrese Hradec Králové (230 rozvodů, tj. 2,8 ‰).

Během prvního pololetí 2018 se v kraji počet obyvatel celkově snížil, což bylo důsledkem přirozeného úbytku obyvatel i záporného migračního salda. Celkový úbytek činil 455 obyvatel, zatímco ve stejném období roku 2017 v kraji celkově přibylo 44 obyvatel. Počet obyvatel se snížil ve všech okresech kraje. Nejvyšší úbytek obyvatel byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Trutnov (úbytek 241 obyvatel tj. 4,1 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 352 obyvatel, v prvním pololetí roku 2017 byl v kraji zaznamenán přirozený úbytek 269 obyvatel. Ve všech okresech kraje v prvním pololetí 2018 více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 116 obyvatel tj. 2,0 ‰).

K 30. 6. 2018 činilo migrační saldo -103 obyvatel, ve stejném období roku 2017 dosahovalo výrazně kladných hodnot (přírůstek 313 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázaly úbytek obyvatel důsledkem stěhování okresy Náchod a Trutnov, ve zbývajících třech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně i relativně ubylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 125 obyvatel, tj. 2,1 ).

Z kraje se v průběhu prvního pololetí 2018 vystěhovalo celkem 2 791 obyvatel, z toho 2 420 do ostatních krajů ČR a 371 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (62 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 2 688 obyvatel, z toho 1 880 z jiných krajů ČR a 808 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (64 %).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. pololetí 2018 podle krajů

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2016, 2017 a 2018

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 3,9 ‰ sedmé místo, krajská hodnota byla o 0,1 p.b. nižší než průměr za ČR. Na jeden tisíc obyvatel bylo v kraji rozvedeno 2,4 ‰ manželství, což byla druhá nejvyšší hodnota mezi kraji, nejvíce manželství na tisíc obyvatel bylo rozvedeno v Ústeckém kraji (2,5 ‰) zatímco ve Zlínském kraji to bylo pouze 1,7 ‰. Relativní počet živě narozených (10,3 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na dvanáctou příčku (průměr ČR 10,6 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,5 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,3 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 11,6 ‰ (průměr ČR 11,0 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji pátá nejvyšší. Nejméně zemřelých na jeden tisíc obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,9 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12,3 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 1,3 ‰ obsadil jedenácté místo. Nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán v Hl. m. Praze (přírůstek 1,6 ‰), nevyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v 1. pololetí 2018 Karlovarský kraj (úbytek 3,0 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj dvanácté místo (úbytek 0,4 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,6 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,2 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -1,7 ‰ umístil na jedenáctém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (11,9 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním pololetí 2018 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 3,1 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v osmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 15 394 osob, tj. 2,9 ‰.

Navazující publikace 130062-18 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Další informace o obyvatelstvu Královéhradeckého kraje naleznete v odkazu Statistiky/Obyvatelstvo.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2018 celkem 550 634 obyvatel - aktualita v pdf