Newsletter - 50/2020

 

11. prosince 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 12. Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Maloobchod - říjen 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu snížily reálně o 0,2 %, bez očištění o 0,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,9 %.
7. 12.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Výroba masa na jatkách - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Statistika&My - listopad–prosinec 2020
Poslední letošní vydání přináší informace o tom, jak Česko obchoduje se světem a svět s Českem.
8. 12.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Index stavební produkce - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Bytová výstavba - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Stavební povolení - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2020
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld.
 Kč, který byl meziročně o 24,4 mld. Kč vyšší.
8. 12.
Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Stavební povolení - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Průmysl - říjen 2020
Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,0 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,2 %.
8. 12.
Stavebnictví - říjen 2020
Stavební produkce v říjnu reálně meziročně klesla o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,6 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 35,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 0,8 % bytů méně.
8. 12.
Průmysl - měsíční data - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2020 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Index průmyslové produkce - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Index stavební produkce - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2020 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2020 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 44. kalendářní týden 2020 (26.10.-1.11.2020)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Návštěvnost v hotelech - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12. I
ndexy cen vývozu a dovozu - říjen 2020
V říjnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,2 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %.
10. 12.
Indexy spotřebitelských cen - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 12.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 50. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 12.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 11.12.2020
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů ve 14 odvětvích. Doplněno animovanými grafy.

11. 12.
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 12. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2020
14. 12. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. - 3. čtvrtletí 2020
14. 12. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2020
14. 12. Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2020
14. 12. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2020
14. 12. Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2020
14. 12. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2020
14. 12. Voliči, účast, hlasy - 1990 - 2020
14. 12. Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990 - 2020
14. 12. Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 1996 - 2020
14. 12. Volby do zastupitelstev krajů - 2000 - 2020
14. 12. Vývoj sňatečnosti v České republice - 2001-2019
14. 12. Tisková konference:
Sňatky ve 21. století
15. 12. Malý lexikon obcí České republiky - 2020
15. 12. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 4/2020
15. 12. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
15. 12. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
16. 12. Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2020
16. 12. Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2020
16. 12. Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2020
16. 12. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2020
16. 12. Indexy cen výrobců - listopad 2020
17. 12. Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2020
18. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 51. kalendářní týden 2020
18. 12. Ukazatele výzkumu a vývoje - 2019
18. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2020
18. 12. Statistická ročenka Hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje - 2020
18. 12. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2020 (pouze anglicky)

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10