Služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2015

 

Finanční ukazatele za dopravu, pohostinství a ubytování, informační a komunikační činnosti a tržní služby jsou nově publikovány pod odvětvím Služby.

  • Indexy tržeb a produkce ve službách
   (odkaz do Veřejné databáze)
  • Data jsou nově zveřejňována pouze ve Veřejné databázi ČSÚ. Uživatelům se tímto poskytuje větší komfort při výběru a prezentaci dat.
  • Uživatel si může vybrat mezi tabulkami za index tržeb a za produkci a dále mezi daty kalendářně a sezónně očištěnými daty nebo neočištěnými daty. Očištěná data slouží především k srovnávání indikátoru v čase, mezi odvětvími a mezinárodnímu srovnávání. Data očištěná pouze o kalendářní vlivy jsou vhodná k analýze meziročního vývoje časové řady. Sezónně očištěná data (sezónní očištění zahrnuje i očištění o kalendářní vlivy) jsou pak vhodná k porovnání krátkodobého vývoje v jednotlivých obdobích roku jedné časové řady mezi sebou (meziměsíční, mezičtvrtletní indexy), ke srovnání časových řad s rozdílným sezónním průběhem. Neočištěné (původní) řady jsou využitelné především, pokud nás zajímá současná úroveň indikátoru.
  • V rámci tabulky si uživatel volí: meziroční / bazické indexy, periodicitu: měsíční / čtvrtletní / roční, poslední zobrazované období v tabulce.