Tržní služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2010

 

 • Tab. 1 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách
  (stejné období předchozího roku = 100)
  15.03.2017 (kód: 180033-17)
 • Tab. 2 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách
  (průměr roku 2010 = 100)
  15.03.2017 (kód: 180033-17)
 • Tab. 3 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných odvětvích služeb (průměr roku 2010 = 100, sezónně očištěno)
  15.03.2017 (kód: 180033-17)
 • Tab. 4 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných odvětvích služeb (průměr roku 2010 = 100, očištěno o kalendářní vlivy)
  15.03.2017 (kód: 180033-17)