Tržní služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2010

 

 • Tab. 1 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách
  (stejné období předchozího roku = 100)
  08.02.2017 (kód: 180033-16)
 • Tab. 2 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách
  (průměr roku 2010 = 100)
  08.02.2017 (kód: 180033-16)
 • Graf 1 Tržby v činnostech v oblasti nemovitostí
  (průměr roku 2010 = 100)
  08.02.2017 (kód: 180033-16)
 • Graf 2 Tržby v profesních, vědeckých a technických činnostech
  (průměr roku 2010 = 100)
  08.02.2017 (kód: 180033-16)
 • Graf 3 Tržby v administrativních a podpůrných činnostech
  (průměr roku 2010 = 100)
  08.02.2017 (kód: 180033-16)