Doprava, informační a komunikační činnosti - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2015