Newsletter - 06/2018

 

9. února 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
5. 2. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 2.
Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
5. 2.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
5. 2.
Zahraniční obchod - prosinec 2017
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 2,2 mld. Kč, což byl v meziročním srovnání o 6,2 mld. Kč lepší výsledek.
5. 2. Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 2.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
5. 2.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 2.
Průmysl - prosinec 2017
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,0 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,8 %.
6. 2. Stavebnictví - prosinec 2017
Stavební produkce v prosinci 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 19,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů více.
6. 2. Maloobchod - prosinec 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v prosinci reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 7,1 %, bez očištění o 4,7 %. Za celý rok 2017 tržby v maloobchodě meziročně vzrostly o 5,6 %.
6. 2.
Průmysl - měsíční data - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 2.
Stavební povolení - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 2.
Bytová výstavba - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 2.
Stavební zakázky - rok 2017
Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 24,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 15,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.
6. 2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 2.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - roční data - 2017
V roce 2017 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 5,7 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 6,6 %. Zaměstnanost vzrostla o 2,0 % a průměrná mzda se zvýšila o 6,9 %.
7. 2. Chov skotu - 2. pololetí 2017
Podle stavu k 31. prosinci 2017 se stavy skotu proti stejnému období předchozího roku zvýšily o 26,8 tis. kusů (o 2,0%). Výroba mléka dosáhla 2 998 mil. litrů, ve srovnání s minulým rokem se zvýšila o 0,5 %. 

7. 2. Chov prasat - k 31. 12. 2017
K 31. prosinci 2017 se počet prasat proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 52,4 tis. kusů (o 3,5 %). Výroba jatečných prasat proti stejnému období minulého roku klesla o 5,4 % na 293,8 tisíc.
7. 2. Chov drůbeže - 2017
Stavy drůbeže k 31. prosinci 2017 se proti stejnému období předchozího roku zvýšily o 199,0 tis. kusů (tj. o 0,9 %) z toho stavy nosnic byly vyšší o 436,5 tis. kusů (o 9,6%). Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 1 468,9 mil. kusů, tj. meziroční zvýšení o 11,8 %, průměrná snáška na 1 slepici činila 309 kusů vajec. 

8. 2. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 2.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 2.
Služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2017 -  doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2017
Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 1,9 %, bez očištění o 1,8 %.
 Za celý rok 2017 se tržby ve službách meziročně reálně zvýšily o 3,6 %.
8. 2.
Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2017
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 6,1 %, v tom zahraničních návštěvníků o 7,4 % a domácích o 4,2 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 7,9 % více hostů. Zahraničních turistů přibylo o 8,1 % a domácích o 7,7 %. Za celý rok 2017 hromadná ubytovací zařízení vykázala rekord v počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo více než 20 milionů, v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 53 milionů nocí.

8. 2.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 2.
Návštěvnost v hotelech - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 2. Tisková konference: Kraje očima statistiky
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2017
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2018
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2018
14. 2. Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 1995-2016
15. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2018
15. 2. Statistika&My - Únor 2018
15. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2018
16. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2017
16. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2017
16. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2017
16. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2017
16. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2018
16. 2. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2017
16. 2. Sklizeň zemědělských plodin - 2017

Informace ze světa:
7. 2. Eurostat: Na venkově žije jen necelá třetina obyvatel EU
7. 2. Statistics Slovenia: Každý den vychází 15 nových publikací
8. 2. Destatis:
Německý vývoz a dovoz dosáhly v loňském roce nových rekordů

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10