Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2017

 
Kód: 270127-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Markéta Fiedlerová Ph.D.
E-mail: marketa.fiedlerova@czso.cz

Nabízíme souběžné publikování údajů o porážkách hospodářských zvířat v roce 2017 ve Veřejné databázi ČSÚ.

Od referenčního období leden 2018 bude publikace prezentována pouze prostřednictvím Veřejné databáze ČSÚ. Archiv tabulek do roku 2017 zůstane dostupný.

Porážky hospodářských zvířat Odkaz [nové okno]
(Souběh údajů z tabulek 1-40)
   
 
Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Období: prosinec 2017
Tab. 1 Porážky skotu podle kategorií Excel PDF
Tab. 3 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže Excel PDF
Tab. 5 Porážky hospodářských zvířat včetně odhadu porážek mimo jatka Excel PDF
Tab. 7 Porážky skotu celkem podle krajů Excel PDF
Tab. 9 Porážky býků podle krajů Excel PDF
Tab. 11 Porážky jalovic podle krajů Excel PDF
Tab. 13 Porážky krav podle krajů Excel PDF
Tab. 15 Porážky telat podle krajů Excel PDF
Tab. 17 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů Excel PDF
Tab. 19 Porážky ovcí (včetně jehňat) podle krajů Excel PDF
Tab. 21 Porážky jehňat podle krajů Excel PDF
Tab. 23 Výroba masa (bez drůbežího) podle krajů Excel PDF
Tab. 25 Výroba hovězího a telecího masa podle krajů Excel PDF
Tab. 27 Výroba vepřového masa podle krajů Excel PDF
Tab. 29 Výroba skopového a kozího masa podle krajů Excel PDF
Tab. 31 Průměrná živá hmotnost skotu podle krajů Excel PDF
Tab. 33 Průměrná živá hmotnost býků podle krajů Excel PDF
Tab. 35 Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů Excel PDF
Tab. 37 Průměrná živá hmotnost ovcí (včetně jehňat) podle krajů Excel PDF
Tab. 39 Průměrná živá hmotnost jehňat podle krajů Excel PDF

Období: leden až prosinec 2017
Tab. 2 Porážky skotu podle kategorií Excel PDF
Tab. 4 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže Excel PDF
Tab. 6 Porážky hospodářských zvířat včetně odhadu domácích porážek Excel PDF
Tab. 8 Porážky skotu celkem podle krajů Excel PDF
Tab. 10 Porážky býků podle krajů Excel PDF
Tab. 12 Porážky jalovic podle krajů Excel PDF
Tab. 14 Porážky krav podle krajů Excel PDF
Tab. 16 Porážky telat podle krajů Excel PDF
Tab. 18 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů Excel PDF
Tab. 20 Porážky ovcí (včetně jehňat) podle krajů Excel PDF
Tab. 22 Porážky jehňat podle krajů Excel PDF
Tab. 24 Výroba masa (bez drůbežího) podle krajů Excel PDF
Tab. 26 Výroba hovězího a telecího masa podle krajů Excel PDF
Tab. 28 Výroba vepřového masa podle krajů Excel PDF
Tab. 30 Výroba skopového a kozího masa podle krajů Excel PDF
Tab. 32 Průměrná živá hmotnost skotu podle krajů Excel PDF
Tab. 34 Průměrná živá hmotnost býků podle krajů Excel PDF
Tab. 36 Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů Excel PDF
Tab. 38 Průměrná živá hmotnost ovcí (včetně jehňat) podle krajů Excel PDF
Tab. 40 Průměrná živá hmotnost jehňat podle krajů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.