Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2017

 
Kód: 011035-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Gabriela Sedláková
E-mail: gabriela.sedlakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky - REVIZE NOVÉ Word PDF
Modelové příklady výpočtů - NOVÉ Word PDF

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) – vlastníci

Tab. 1   Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 2   Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 3   4. čtvrtletí 2016 = 100 Excel PDF
Tab. 4   Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2017 Excel PDF
Graf 1   Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2017 Excel PDF
Graf 2   Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2005 až 2017 Excel PDF

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) – nevlastníci

Tab. 5   Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 6   Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 7   4. čtvrtletí 2016 = 100 Excel PDF
Tab. 8   Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2017 Excel PDF
Graf 3   Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2017 Excel PDF
Graf 4   Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2017 Excel PDF
Prodané množství surového dříví
Tab. 9   Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2017 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.