Inovační aktivity podniků - 2014 až 2016

 
Kód: 213003-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Všechna data publikace (2 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF

Tabulková část
Základní ekonomické ukazatele podniků
TAB 1A Základní ekonomické ukazatele podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 1B Základní ekonomické ukazatele podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 2A Základní ekonomické ukazatele inovujících podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 2B Základní ekonomické ukazatele inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 3A Základní ekonomické ukazatele technicky inovujících podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 3B Základní ekonomické ukazatele technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 4A Základní ekonomické ukazatele neinovujících podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 4B Základní ekonomické ukazatele neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF

Postavení podniků v rámci trhu
TAB 5A Podniky v ČR celkem, které byly v roce 2016 součástí podnikové skupiny Excel PDF
TAB 5B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které byly v roce 2016 součástí podnikové skupiny Excel PDF
TAB 6A Míra samostatnosti rozhodování podniku o přípravě marketingových a obchodních plánů v rámci podnikové skupiny u inovujících podniků v ČR celkem v roce 2016 Excel PDF
TAB 6B Míra samostatnosti rozhodování podniku o přípravě marketingových a obchodních plánů v rámci podnikové skupiny u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2016 Excel PDF
TAB 7A Míra samostatnosti rozhodování podniku o přípravě marketingových a obchodních plánů v rámci podnikové skupiny u neinovujících podniků v ČR celkem v roce 2016 Excel PDF
TAB 7B Míra samostatnosti rozhodování podniku o přípravě marketingových a obchodních plánů v rámci podnikové skupiny u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2016 Excel PDF
TAB 8A Nejvýznamnější trh pro inovující podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 8B Nejvýznamnější trh pro inovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 9A Nejvýznamnější trh pro technicky inovující podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 9B Nejvýznamnější trh pro technicky inovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 10A Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 10B Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Znalostní základna podniků
TAB 11A Procento zaměstnanců s ukončeným vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním u inovujících podniků v roce 2016 Excel PDF
TAB 11B Procento zaměstnanců s ukončeným vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním u inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v roce 2016 Excel PDF
TAB 12A Procento zaměstnanců s ukončeným vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním u neinovujících podniků v roce 2016 Excel PDF
TAB 12B Procento zaměstnanců s ukončeným vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním u neinovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v roce 2016 Excel PDF
TAB 13A Využití práv duševního vlastnictví u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 13B Využití práv duševního vlastnictví u inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 14A Využití práv duševního vlastnictví u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 14B Využití práv duševního vlastnictví u neinovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Základní rozdělení podniků podle jejich inovačních aktivit
TAB 15A Podniky v ČR celkem podle toho, zda prováděly inovační aktivity v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 15B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle toho, zda prováděly inovační aktivity v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 16A Podniky s inovačními aktivitami v ČR celkem podle jejich typu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 16B Podniky s inovačními aktivitami v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle jejich typu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 17A Inovující podniky v ČR celkem podle druhu zavedené inovace v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 17B Inovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle druhu zavedené inovace v období 2014–2016 Excel PDF

Produktové a procesní (technické) inovace – základní ukazatele
TAB 18A Podniky v ČR celkem s technickými inovačními aktivitami podle jejich druhu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 18B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu s technickými inovačními aktivitami podle jejich druhu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 19A Podniky v ČR celkem, které uvedly na trh produktové inovace v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 19B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které uvedly na trh produktové inovace v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 20A Podniky v ČR celkem, které zavedly procesní inovace v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 20B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které zavedly procesní inovace v období 2014–2016 Excel PDF

Marketingové a organizační (netechnické) inovace
TAB 21A Podniky v ČR celkem s netechnickými inovacemi podle jejich druhu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 21B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu s netechnickými inovacemi podle jejich druhu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 22A Podniky v ČR celkem, které zavedly marketingové inovace v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 22B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které zavedly marketingové inovace v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 23A Podniky v ČR celkem, které zavedly organizační inovace podle jejich typu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 23B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které zavedly organizační inovace v období 2014–2016 Excel PDF

Způsob vývoje technických inovací
TAB 24A Způsob vývoje inovovaných výrobků uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 24B Způsob vývoje inovovaných výrobků uvedených na trh podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 25A Způsob vývoje inovovaných služeb uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 25B Způsob vývoje inovovaných služeb uvedených na trh podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 26A Způsob vývoje inovovaných procesů uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 26B Způsob vývoje inovovaných procesů uvedených na trh podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Výsledky zavádění technických inovací
TAB 27A Výsledky zavádění produktové inovace v podnicích v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 27B Výsledky zavádění produktové inovace v podnicích v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 28A Nejdůležitější výsledky zavádění produktové inovace pro podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 28B Nejdůležitější výsledky zavádění produktové inovace pro podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 29A Výsledky zavádění procesní inovace v podnicích v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 29B Výsledky zavádění procesní inovace v podnicích v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 30A Nejdůležitější výsledky zavádění procesní inovace pro podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 30B Nejdůležitější výsledky zavádění procesní inovace pro podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Novost produktových inovací
TAB 31A Novost produktových inovací uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 31B Novost produktových inovací uvedených na trh podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 32A Tržby podniků s produktovou inovací v ČR celkem podle novosti jejich produktů v roce 2016 Excel PDF
TAB 32B Tržby podniků s produktovou inovací v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle novosti jejich produktů v roce 2016 Excel PDF

Činnosti prováděné podniky v rámci technických inovací a s nimi spojené náklady
TAB 33A Činnosti prováděné podniky v ČR celkem v rámci jejich technických inovací v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 33B Činnosti prováděné podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v rámci jejich technických inovací v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 34A Podniky v ČR celkem provádějící v rámci technických inovací výzkum a vývoj v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 34B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu provádějící v rámci technických inovací výzkum a vývoj v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 35A Náklady na produktové a procesní inovace u technicky inovujících podniků v ČR celkem v roce 2016 Excel PDF
TAB 35B Náklady na produktové a procesní inovace u technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2016 Excel PDF

Financování technických inovačních aktivit z veřejných zdrojů
TAB 36A Financování produktových a procesních inovací z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele u podniků v ČR v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 36B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu spolupracující s jinými subjekty v rámci svých technických inovací podle země působení spolupracujícího partnera v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 37A Financování produktových a procesních inovací z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele a formy podpory u podniků v ČR celkem v období 2014–2016 mci svých technických inovací podle typu spolupracujícího partnera v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 37B Financování produktových a procesních inovací z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele a formy podpory u podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Iniciátor inovačních aktivit v podniku a informační zdroje pro inovace
TAB 38A Iniciátor inovačních aktivit pro podniky v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 38B Iniciátor inovačních aktivit pro podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 39A Využití informačních zdrojů pro inovační aktivity v podnicích v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 39B Využití informačních zdrojů pro inovační aktivity v podnicích v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Spolupráce podniku na inovačních aktivitách
TAB 40A Podniky v ČR celkem spolupracující s jinými subjekty na inovacích podle země působení spolupracujícího partnera v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 40B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu spolupracující s jinými subjekty na inovacích podle země působení spolupracujícího partnera v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 41A Podniky v ČR celkem spolupracující s jinými subjekty na inovacích podle typu spolupracujícího partnera v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 41B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu spolupracující s jinými subjekty na inovacích podle typu spolupracujícího partnera v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 42A Nejcennější typ spolupracujícího partnera pro inovace u podniků v ČR celkem v období 2014–2016 Excel PDF
TAB 42B Nejcennější typ spolupracujícího partnera pro inovace u podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 Excel PDF

Překážky omezující inovační aktivity v podniku
TAB 43A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.1: Nedostatek nápadů k inovacím v podniku) Excel PDF
TAB 43B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.1: Nedostatek nápadů k inovacím v podniku) Excel PDF
TAB 44A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.2: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků) Excel PDF
TAB 44B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.2: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků) Excel PDF
TAB 45A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.3: Nedostatek finančních prostředků) Excel PDF
TAB 45B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.3: Nedostatek finančních prostředků) Excel PDF
TAB 46A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.4: Nedostatečné rozhodovací pravomoci podniku o investicích) Excel PDF
TAB 46B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.4: Nedostatečné rozhodovací pravomoci podniku o investicích) Excel PDF
TAB 47A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.5: Nedostatečná možnost rozhodovat o vývoji nových produktů) Excel PDF
TAB 47B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.5: Nedostatečná možnost rozhodovat o vývoji nových produktů) Excel PDF
TAB 48A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 Důvod č.6: (Nízká informovanost o potřebách trhu) Excel PDF
TAB 48B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.6: Nízká informovanost o potřebách trhu) Excel PDF
TAB 49A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.7: Nízká či nejistá návratnost investic v důsledku malé kupní síly či velikosti trhu) Excel PDF
TAB 49B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.7: Nízká či nejistá návratnost investic v důsledku malé kupní síly či velikosti trhu) Excel PDF
TAB 50A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.8: Nedostatek vhodných partnerů pro inovační spolupráci) Excel PDF
TAB 50B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.8: Nedostatek vhodných partnerů pro inovační spolupráci) Excel PDF
TAB 51A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.9: Obtíže při získání veřejné podpory pro inovační aktivity) Excel PDF
TAB 51B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.9: Obtíže při získání veřejné podpory pro inovační aktivity) Excel PDF
TAB 52A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.1: Nedostatek nápadů k inovacím v podniku) Excel PDF
TAB 52B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.1: Nedostatek nápadů k inovacím v podniku) Excel PDF
TAB 53A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.2: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků) Excel PDF
TAB 53B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.2: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků) Excel PDF
TAB 54A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.3: Nedostatek finančních prostředků) Excel PDF
TAB 54B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.3: Nedostatek finančních prostředků) Excel PDF
TAB 55A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.4: Nedostatečné rozhodovací pravomoci podniku o investicích) Excel PDF
TAB 55B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.4: Nedostatečné rozhodovací pravomoci podniku o investicích) Excel PDF
TAB 56A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.5: Nedostatečná možnost rozhodovat o vývoji nových produktů)
Excel PDF
TAB 56B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.5: Nedostatečná možnost rozhodovat o vývoji nových produktů) Excel PDF
TAB 57A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.6: Nízká informovanost o potřebách trhu) Excel PDF
TAB 57B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.6: Nízká informovanost o potřebách trhu) Excel PDF
TAB 58A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.7: Nízká či nejistá návratnost investic v důsledku malé kupní síly či velikosti trhu) Excel PDF
TAB 58B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.7: Nízká či nejistá návratnost investic v důsledku malé kupní síly či velikosti trhu) Excel PDF
TAB 59A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.8: Nedostatek vhodných partnerů pro inovační spolupráci) Excel PDF
TAB 59B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.8: Nedostatek vhodných partnerů pro inovační spolupráci) Excel PDF
TAB 60A Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR celkem v období 2014–2016 (Důvod č.9: Obtíže při získání veřejné podpory pro inovační aktivity) Excel PDF
TAB 60B Stupeň významnosti překážek omezujících inovační aktivity u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2014–2016 (Důvod č.9: Obtíže při získání veřejné podpory pro inovační aktivity) Excel PDF

Souhrnné ukazatele v časových řadách     
TAB 61A Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR ve sledovaných obdobích Excel PDF
TAB 61B Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu ve sledovaných obdobích Excel PDF

Souhrnné ukazatele v krajském členění    
TAB 62 Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR v krajích v období 2014–2016 Excel PDF

Přílohy
P1 Výstupy ČSÚ za oblast statistik vědy, technologií a inovací Word PDF
P2 Dotazník TI 2016 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.