Inovační aktivity podniků v ČR - 2010 až 2012

 
Kód: 213003-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Celá publikace (4,8 MB) PDF
METODICKÁ ČÁST PDF
1.1 Obecný rámec šetření o inovacích
1.2 Klasifikace inovací
1.3 Okruh zpravodajských jednotek, výběrový a základní soubor
1.4 Srovnání statistických šetření o inovacích
ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Ekonomická pozice podniků v období 2010–2012 PDF
2.2 Podniky s inovačními aktivitami PDF
2.3 Podniky s technickými inovačními aktivitami PDF
2.3.1 Produktová inovace PDF
2.3.2 Procesní inovace PDF
2.3.3 Pokračující nebo zastavené technické inovační aktivity PDF
2.3.4 Aktivity spojené se zaváděním technických inovací PDF
2.3.5 Náklady na technické inovace PDF
2.3.6 Veřejná podpora technických inovací PDF
2.3.7 Inovační spolupráce na zavádění technických inovací PDF
2.4 Podniky s netechnickými inovačními aktivitami PDF
2.4.1 Marketingová inovace PDF
2.4.2 Organizační inovace PDF
2.5 Faktory omezující zavádění inovačních aktivit PDF
2.6 Rozsah trhu pro podniky s inovačními aktivitami PDF
2.7 Podniky s inovačními aktivitami – mezinárodní srovnání PDF

TABULKOVÁ ČÁST
TAB 1A Výběrový a základní soubor zpravodajských jednotek a základní ekonomické ukazatele podniků v ČR Excel PDF
TAB 1B Výběrový a základní soubor zpravodajských jednotek a základní ekonomické ukazatele podniků ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 2A Podniky s technickými a netechnickými inovacemi v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 2B Podniky s technickými a netechnickými inovacemi ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 3A Podniky s technickými a/nebo netechnickými inovacemi v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 3B Podniky s technickými a/nebo netechnickými inovacemi ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 4A Inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 4B Inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 5A Podniky s technickými inovacemi podle druhu inovace v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 5B Podniky s technickými inovacemi podle druhu inovace ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 6A Podniky s netechnickými inovacemi podle druhu inovace v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 6B Podniky s netechnickými inovacemi podle druhu inovace ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 7A Nejvýznamnější trh pro inovující podniky (s technickou a/nebo netechnickou inovací) v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 7B Nejvýznamnější trh pro inovující podniky (s technickou a/nebo netechnickou inovací) ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 8A Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 8B Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 9A Inovující/neinovující podniky v ČR, které byly v roce 2012 součástí podnikové skupiny Excel PDF
TAB 9B Inovující/neinovující podniky ve zpracovatelském průmyslu, které byly v roce 2012 součástí podnikové skupiny Excel PDF
TAB 10A Zavedení inovovaných produktů (výrobků nebo služeb) technicky inovujícími podniky s produktovou inovací v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 10B Zavedení inovovaných produktů (výrobků nebo služeb) technicky inovujícími podniky s produktovou inovací ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 11A Vývoj inovovaných výrobků podle subjektu, který je vyvíjel, u produktově inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 11B Vývoj inovovaných výrobků podle subjektu, který je vyvíjel, u produktově inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 12A Vývoj inovovaných služeb podle subjektu, který je vyvíjel, u produktově inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 12B Vývoj inovovaných služeb podle subjektu, který je vyvíjel, u produktově inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 13A Uvedení inovovaných produktů podle jejich novosti u produktově inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 13B Uvedení inovovaných produktů podle jejich novosti u produktově inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 14A Geografická novost inovovaných produktů u produktově inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 14B Geografická novost inovovaných produktů u produktově inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 15B Nejdůležitější výsledek zavádění produktové inovace u produktově inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 15A Nejdůležitější výsledek zavádění produktové inovace u produktově inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 16A Zavedení inovovaných procesů u procesně inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 16B Zavedení inovovaných procesů u procesně inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 17A Vývoj inovovaných procesů podle subjektu, který je vyvíjel, u procesně inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 17B Vývoj inovovaných procesů podle subjektu, který je vyvíjel, u procesně inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 18A Nejdůležitější výsledek zavádění procesní inovace u procesně inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 18B Nejdůležitější výsledek zavádění procesní inovace u procesně inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 19A Inovační aktivity podle typu u technicky inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 19B Inovační aktivity podle typu u technicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 20A Vnitropodnikový výzkum a vývoj (VaV) u technicky inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 20B Vnitropodnikový výzkum a vývoj (VaV) u technicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 21A Náklady na inovace u technicky inovujících podniků v ČR v roce 2012 Excel PDF
TAB 21B Náklady na inovace u technicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v roce 2012 Excel PDF
TAB 22A Tržby za inovované produkty u produktově inovujících podniků v ČR v roce 2012 Excel PDF
TAB 22B Tržby za inovované produkty u produktově inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v roce 2012 Excel PDF
TAB 23A Finanční podpora inovací z veřejných zdrojů u technicky inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 23B Finanční podpora inovací z veřejných zdrojů u technicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 24A Inovační spolupráce podle země působení partnera u technicky inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 24B Inovační spolupráce podle země působení partnera u technicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 25A Inovační spolupráce u technicky inovujících podniků podle typu spolupracujícího partnera v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 25B Inovační spolupráce u technicky inovujících podniků podle typu spolupracujícího partnera ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 26A Nejcennější spolupracující partner u technicky inovujících podniků podle typu spolupracujícího partnera v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 26B Nejcennější spolupracující partner u technicky inovujících podniků podle typu spolupracujícího partnera ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 27A Zavedení marketingových inovací u netechnicky inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 27B Zavedení marketingových inovací u netechnicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 28A Zavedení organizačních inovací u netechnicky inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 28B Zavedení organizačních inovací u netechnicky inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 29A Faktory omezující inovační aktivity u inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 29B Faktory omezující inovační aktivity u inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 30A Nejpodstatnější faktor omezující inovační aktivity u inovujících podniků v ČR v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 30B Nejpodstatnější faktor omezující inovační aktivity u inovujících podniků ve zpracovatelském průmyslu v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 31 Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v krajích (NUTS 3) v období 2010–2012 Excel PDF
TAB 32A Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v klíčových odvětvích pro inovace v ČR ve sledovaných obdobích Excel PDF
TAB 32B Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v klíčových odvětvích pro inovace ve zpracovatelském průmyslu ve sledovaných obdobích Excel PDF

PŘÍLOHA
Literatura a informační zdroje PDF
Dotazník TI 2012 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.