Inovační aktivity podniků - 2016 až 2018

 
Kód: 213003-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Všechna data publikace (2,8 MB) ZIP
ÚVOD Word PDF
METODICKÁ ČÁST Word PDF

1. Základní informace

2. Metodika úlohy a definice ukazatelů inovačních aktivit

2.1 Inovační aktivity

2.2 Informace o šetření TI 2018

2.3 Základní sledované ukazatele a třídění

ANALYTICKÁ ČÁST

3.1 Shrnutí Word PDF
3.2 Podniky s inovačními činnostmi Word PDF
3.3 Podniky s inovačními činnostmi – mezinárodní srovnání Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST

Základní ekonomické ukazatele podniků
Podniky v rámci podnikové skupiny
Postavení podniků v rámci trhu
Podniková strategie
Ochrana duševního vlastnictví a jeho licencování
Technologie spojené s průmyslem 4.0 a digitalizací podnikových procesů
Inovační aktivity podle typu inovace
Inovace produktů
Inovace podnikových procesů
Druhy inovačních aktivit a náklady na tyto aktivity
Veřejná podpora inovačních aktivit
Spolupráce na inovačních aktivitách
Faktory omezující inovační aktivity
Časové srovnání základních ukazatelů inovačních aktivit
Základní ukazatele inovačních aktivit v krajích

PŘÍLOHY

P1. Výstupy ČSÚ za oblast statistik vědy, technologií a inovací Word PDF
P2. Dotazník o inovacích v roce 2018 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.