Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021

 

Stav skotu v Libereckém kraji vykázaný k 30. 6. 2021 meziročně poklesl o 2,8 % na 50 005 kusů, snížení se dotklo všech věkových kategorií. Oproti 1. pololetí 2020 se zvýšila výroba a prodej mléka.

K 30. 6. 2021 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 50 005 kusů skotu, tj. o 1 433 kusů (2,8 %) méně než k 30. 6. 2020. Meziroční pokles stavů byl vykázán v dalších 5 krajích. Absolutně nejvyšší úbytek skotu vykázal Kraj Vysočina (-4 039 kusů, tj. -1,9 %), v našem kraji byl vykázán nejvyšší relativní úbytek. Stavy skotu se zvýšily v 7 krajích – nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Středočeský kraj společně s hlavním městem Prahou, nejvyšší relativní přírůstek pak Moravskoslezský kraj (+2,8 %).

Nejpočetnější chovy skotu byly vykázány v Jihočeském kraji (224 629 kusů, tj. 15,9 % z republikového úhrnu 1 413 192 kusů), s 213 808 kusy a 15,1% podílem následoval Kraj Vysočina. Stavy skotu v Libereckém kraji byly mezi kraji 3. nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu dosáhl 3,5 %.

Graf - Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

Ve struktuře skotu chovaného v Libereckém kraji podle věku ze 47,5 % převažoval skot starší 2 let, jeho počet se meziročně snížil o 0,9 % na 23 773 kusů. Meziročně se zúžily stavy také v ostatních věkových kategoriích. Stav skotu v kategorii nad 1 rok a do 2 let poklesl o 9,1 % na 9 908 kusů, stav skotu nad 6 měsíců a do 1 roku se snížil o 3,2 % na 5 483 kusů, skot do 6 měsíců zaznamenal úbytek ve výši 0,3 % na 10 841 kusů.  Celkový stav krav k 30. 6. 2021 se meziročně zvýšil o 67 kusů (+0,3 %) na 20 089 kusů. Krávy dojené tvořily 18,6 % celkového stavu skotu, krávy ostatní (tzn. krávy bez tržní produkce mléka) 21,6 %.

V průběhu 1. pololetí 2021 se v Libereckém kraji narodilo 12 018 telat (o 3,1 % více než ve stejném období roku 2020), úspěšně bylo odchováno 11 145 telat (meziročně +2,8 %). Na 100 krav tedy připadlo 60,0 narozených (meziročně +2,5 %) a 55,7 odchovaných telat (+2,2 %). Úhyn telat do 3 měsíců činil 7,3 % z počtu narozených (meziročně +0,2 p. b.).

V rámci mezikrajského srovnání se nejvíce telat v přepočtu na 100 krav narodilo v Karlovarském kraji (67,0 telat), současně bylo v tomto kraji i nejvíce telat odchováno (61,3 telat na 100 krav). Hodnoty těchto ukazatelů vykázané v Libereckém kraji byly 2. nejvyšší. Nejnižší počet narozených i odchovaných telat na 100 krav byl vykázán v Jihomoravském kraji (51,8 telat, resp. 49,0 telat). Nejvyšší úhyn telat z počtu narozených byl vykázán v Karlovarském kraji (8,4 %), nejnižší v Jihomoravském kraji (5,6 %).

Výroba mléka v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla 37 902 tis. litrů, oproti 1. pololetí 2020 se zvýšila o 1 103 tis. litrů (+3,0 %). Na celorepublikové produkci mléka ve výši 1 612 530 tis. litrů se kraj podílel 2,4 % (3. nejnižší podíl mezi kraji). Největším producentem mléka byl Kraj Vysočina s 298 788tis. litry a 18,5% podílem, nejnižší produkci mléka vykázal Karlovarský kraj (20 773 tis. litrů, 1,3% podíl). Také prodej mléka se v Libereckém kraji meziročně zvýšil, a to o 2,8 % na 36 438 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) dosáhla 96,1 %, a meziročně se snížila o 0,2 p. b. Výroba jatečného skotu poklesla o 106 tun (-4,0 %) na 2 561 tun živé hmotnosti.

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – 1. pololetí 2021 a veřejné databázi ČSÚ

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií podle krajů k 30. 6. 2021
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v 1. pololetí 2021
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v 1. pololetí 2021
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 30. 6. 2021