Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022

 

Celkový stav prasat v Libereckém kraji se ke konci 1. pololetí 2022 meziročně snížil o 0,5 % na 19 927 kusů. Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu z více než 40 % převažovala prasata na výkrm.

K 30. 6. 2022 bylo v Libereckém kraji chováno celkem 19 927 kusů prasat, ve srovnání s 30. 6. 2021 se stav snížil pouze o 97 kusů (-0,5 %). Nejpočetnější chovy prasat vykázal Středočeský kraj včetně Prahy (323 627 kusů, tj. 23,2 % republikového úhrnu 1 392 350 kusů), s 302 248 kusy a 21,7% podílem následoval Kraj vysočina. V našem kraji bylo chováno 1,4 % republikového úhrnu prasat, což byla po Karlovarském kraji druhá nejnižší hodnota.

Graf - Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji

Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji k 30. 6. 2022 ze 41,2 % převažovala prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců). Jejich stav meziročně vzrostl o 791 kusů (+10,7 %) na 8 207 kusů, z toho 46,4 % představovala prasata s živou hmotností od 50 do 79 kg. Druhou nejpočetnější skupinou ve stavech byla s podílem 16,0 % mladá prasata s živou hmotností od 20 do 49 kg. Meziročně se jejich stavy výrazně snížily o 3 535 kusů (-52,5 %) na 3 193 kusů. Selata s živou hmotností nižší než 20 kg představovala více než jednu třetinu celkového stavu prasat, jejich počet meziročně naopak vzrostl o 65,4 % na 6 731 kusů. Prasata chovná reprezentovala 9,0 % stavu a jejich počet se meziročně relativně nezměnil, v počtech kusů se snížil o pouhých 15 na 1 796 kusů. V této skupině byly nejrozšířenější kategorií prasnice (68,9 %), převážná většina z nich byla ke sledovanému datu zapuštěná (70,5 %). Mezi chovná prasata patří také prasničky, kterých bylo 536 kusů, a kanci (23 kusů).

V mezikrajském srovnání podle účelu chovu jsou patrné určité rozdíly. Například v Ústeckém kraji tvoří selata 47,0 % všech prasat, naopak v kraji Karlovarském mají selat pouze 9,5 %, zatímco republikový průměr je 31,1 %. V Karlovarském kraji mají také velmi málo (0,3 %) prasat chovných, zatímco v ostatních krajích se hodnota pohybuje od 7,4 do 10,2 %. Liberecký kraj má druhý nejnižší podíl mladých prasat (16,0 %) a třetí nejvyšší podíl selat (33,8 %).

V průběhu 1. pololetí 2022 se v Libereckém kraji narodilo 21 504 selat, tj. o 2 608 kusů (10,8 %) méně než ve stejném období roku 2021. Na 1 prasnici připadlo 13,8 selat (meziročně více o 4,3 %). Úhyn selat do odstavu se meziročně zvýšil o 620 kusů (+17,1 %) na 4 251 kusů. Téměř každé páté sele tak uhynulo. Počet odchovaných selat se meziročně snížil o 3 228 kusů (-15,8 %) na 17 253 selat, tj. v přepočtu na 1 prasnici 11,1 selat (meziročně -1,4 %).

Výroba jatečných prasat v Libereckém kraji se meziročně zvýšila o 13,4 % na 2 219 tun živé hmotnosti a uvedený údaj představuje 1,5 % republikové výroby. I přes nejvyšší meziroční navýšení mezi všemi kraji se jedná o nejnižší výrobu jatečných prasat. Druhá nejmenší výroba byla v Karlovarském kraji (2,0 %), na opačném konci tohoto žebříčku jsou kraje Středočeský včetně Prahy (23,3 %) a Vysočina (19,5 %).

 

Další informace naleznete v publikaci Chov prasat – 1. pololetí 2022 a ve Veřejné databázi ČSÚ Chov prasat

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 30. 6. 2022
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji