V 1. až 3. čtvrtletí 2022 se v Libereckém kraji projevil mírný pokles stavební aktivity

 

Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady se sídlem v Libereckém kraji se meziročně nepatrně snížil o 0,5 %, orientační hodnota staveb poklesla o více než 15 %.

Stavební úřady v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 vydaly celkem 3 016 stavebních povolení, tj. o 16 povolení (0,5 %) méně než ve stejném období roku 2021. Zatímco v 1. čtvrtletí roku bylo vydáno stavebních povolení o 175 více, ve 2. a 3. čtvrtletí došlo k propadům o 107 a 84 povolení, a to zejména zásluhou září (-86 povolení). Meziročně snížená investiční aktivita za všechna tři čtvrtletí byla vykázána jak v celé České republice (-2 595 povolení, -3,8 %), tak ve 12 krajích. Absolutně nejvyšší úbytek byl zaznamenán ve Středočeském kraji (-694 povolení), relativně nejvyšší v Plzeňském kraji (-11,7 %). Pouze v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji meziročně bylo vydáno více stavebních povolení, a to o 0,7 %, resp. 2,8 %.

Téměř jedna pětina republikového objemu 65 307 povolení byla soustředěna ve Středočeském kraji, dalších 11,2 % v Jihomoravském kraji. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (1 726 povolení, tj. 2,6 % republikového úhrnu), druhý nejnižší počet povolení byl vykázán v hlavním městě Praze (2 277 povolení, 3,5% podíl). Libereckému kraji s 4,6% podílem patřila 3. nejnižší pozice.

Ve struktuře vydaných stavebních povolení téměř ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Jejich podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 50,9 % v Jihočeském kraji do 78,8 % v hlavním městě Praze. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém z 51,4 % převažovala povolení na inženýrské stavby. V Libereckém kraji bylo na budovy vydáno 1 547 povolení (meziročně o 44 povolení méně), v tom 942 povolení (60,9 % z povolení na budovy) připadlo na bytové budovy a 605 povolení na nebytové budovy. Novou výstavbou vznikne 558 bytových budov (téměř 60 %). Na inženýrské stavby bylo v kraji vydáno celkem 1 469 stavebních povolení (48,7 % všech vydaných povolení a meziročně o 28 povolení více).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí dosáhla částky 10 417 mil. Kč, tj. meziročně o 1 928 mil. Kč (15,6 %) méně. Pokles hodnoty vykázaly také další 3 kraje. Nejvýraznější snížení vykázalo hlavní město Praha (-52,8 %), dále se částky snížily v Olomouckém (-19,0 %) a Jihočeském kraji (-8,6 %). Naopak nárůst ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2021 vykázalo zbylých 10 krajů, jednoznačně nejvyšší relativní přírůstek o 125,5 % zaznamenal Královéhradecký kraj. V celé České republice orientační hodnota vydaných stavebních povolení poklesla o 1,2 % na 382 818 mil. Kč.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji připadlo 8 292 mil. Kč na výstavbu budov (79,6 % z celkové částky a meziročně o 21,4 % méně), přičemž 55,9 % této hodnoty připadne na bytové budovy. Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 2 125 mil. Kč (20,4 % z celkové částky a meziročně o 18,0 % více).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 454 tis. Kč. Uvedená hodnota se o 2 408 tis. Kč pohybovala pod průměrem za Českou republiku (5 862 tis. Kč) a jedná se o 2. nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnota byla vykázána v kraji Jihočeském (2 875 tis. Kč). Nejvyšší průměrná hodnota byla tradičně vykázána v hlavním městě Praze (18 148 tis. Kč na 1 stavební povolení) a pouze s Královéhradeckým krajem (9 384 tis. Kč) převyšují republikový průměr.

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • V 1. až 3. čtvrtletí 2022 se v Libereckém kraji projevil mírný pokles stavební aktivity (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022