Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (předběžné výsledky)

 

Počet obyvatel od začátku roku poklesl o 589 osob na 441 887 osob. Ve sledovaném období počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 1 167 osob a tuto ztrátu nevyrovnal ani kladný přírůstek stěhováním ve výši 578 osob.

Graf: Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji

Podle předběžných výsledků k 30. červnu 2021 žilo na území Libereckého kraje celkem 441 887 obyvatel, z toho 224 387 žen (tj. 50,8 % z celkového počtu obyvatel). Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2021 se počet obyvatel snížil o 589 osob (-0,1 %), oproti 30. 6. 2020 došlo k poklesu o 1 274 osob (-0,3 %). Ve sledovaném období počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 1 167 osob a tuto ztrátu nevyrovnal ani kladný přírůstek stěhováním ve výši 578 osob, který byl dosažen zásluhou kladného salda zahraniční migrace. V rámci stěhování mezi kraji náš region totiž ztratil 184 osob.

Úbytek obyvatel od počátku roku 2021 vykázaly tři okresy Libereckého kraje. Absolutně i relativně nejvyšší ztrátu vykázal okres Jablonec nad Nisou (-371 osob,  -8,2 osob na 1 000 obyvatel). Přírůstek obyvatel vykázal pouze okres Liberec (+137 obyvatel, 1,6 osob na 1 000 obyvatel).  Všechny okresy vykázaly přirozený úbytek obyvatel, okres Česká Lípa a Jablonec nad Nisou navíc ztratil také stěhováním.

Mezi kraji České republiky snížení počtu obyvatel vedle Libereckého kraje zaznamenalo dalších 9 krajů. Nejvyšší absolutní úbytek vykázal Moravskoslezský kraj (-3 446 osob), v přepočtu na 1 000 obyvatel nejvíce ztratil Karlovarský kraj (-9,7 ‰). Pouze ve čtyřech krajích se počet obyvatel od počátku roku 2021 zvýšil, a to ve Středočeském kraji (+ 6 776 osob, 9,8 ‰), v hlavním městě Praze (+6 286 osob, +9,5 ‰), V Plzeňském (+504 osob, +1,7 ‰) a Jihomoravském kraji (+524 osob, 0,9 ‰). Všech kraje vykázaly přirozený úbytek obyvatel, téměř všechny pak přírůstek obyvatel stěhováním. Výjimkou v tomto směru byl Moravskoslezský kraj, který stěhováním ztratil 169 obyvatel. V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 1 165 osob a k 30. 6. 2021 zde žilo 10 702 942 obyvatel.

Během prvních šesti měsíců letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 2 152 dětí (z toho 1 103 chlapců), tj. v přepočtu na 1 000 obyvatel 9,8 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 přišlo na svět o 102 dětí (4,5 %) méně. Podle pořadí narozeného dítěte se jako první narodilo 44,2 % živě narozených dětí, 40,7 % dětí se narodilo jako druhé a 15,1 % jako třetí a další. Mimo manželství se narodilo 54,1 % dětí, tj. třetí nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Prvenství s 63,4 % patří Ústeckému kraji, druhé místo s 62,2 % Karlovarskému kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství vykázalo hlavní město Praha (40,7 %). Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství vykázán v okrese Česká Lípa (60,8 %) a v rámci 77 okresů mu patřila 68. příčka.  Na 60. místě se s 54,8% podílem umístil okres Jablonec nad Nisou, okresu Semily patřila s 53,1 % 54. příčka, okresu Liberec s 49,9 % 41. příčka. Nejnižší podíl nemanželských dětí vykázal okres Zlín (37,4 %), nejvyšší okres Most (69,4 %).

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 3 319 osob, tj. meziročně o 1 010 osob (+43,7 %) více a na 1 000 obyvatel připadlo 15,1 zemřelých. Do 28 dnů od narození zemřely 4 děti a novorozenecká úmrtnost dosáhla 1,9 ‰. Do jednoho roku skonalo 6 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 2,8 ‰. Z hlediska pohlaví mezi zemřelými převažovali z 54,4 % muži, z hlediska věku osoby ve věku 70–79 let (34,5 %).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2021 přistěhovalo 1 829 osob z jiných krajů České republiky (meziročně +277 osob a +17,8 %) a 1 243 osob z ciziny (+363 osob, +41,3 %). Do jiných krajů se odstěhovalo 2 013 osob (meziročně +274 osob, +15,8 %), do zahraničí 481 osob (meziročně -686 osob, -58,8 %). Mezi přistěhovalými z jiných krajů a z ciziny a mezi vystěhovalými do ciziny převažovali muži, pouze do ostatních krajů se vystěhovalo více žen.

Ve sledovaném období bylo v Libereckém kraji uzavřeno 617 sňatků (meziročně více o 16 událostí), z toho v 61,1 % událostí vstupovali do manželství oba dva snoubenci svobodní. Na druhé straně bylo rozvedeno 506 svazků (meziročně o 3 události více), z toho z 35,2 % na návrh ženy, ze 47,2 % se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími bohužel z 63,2 % převažovaly svazky s nezletilými dětmi – v 31,2 % s jedním dítětem, v 26,7 % se dvěma dětmi, v 5,3 % se třemi a více dětmi.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2021

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Sňatečnost podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí daného roku