Nezaměstnanost v Libereckém kraji se v květnu 2022 opět snížila

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji meziměsíčně poklesla o 0,17 procentních bodů a k 31. květnu 2022 dosáhla 3,35 %. Úřady práce evidovaly o 502 uchazečů o zaměstnání méně, nabídka volných pracovních míst se snížila o 158 příležitostí.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. květnu 2022 dosáhl hodnoty 3,35 % a ve srovnání s koncem dubna tohoto roku poklesl o 0,17 procentních bodů (p. b.). V porovnání s koncem května roku 2021 se nezaměstnanost snížila o 0,79 p. b. a od ledna 2022 o 0,33 p. b. Zatímco nezaměstnanost žen se meziměsíčně snížila nepatrně o 0,08 p. b. na 3,82 %, nezaměstnanost mužů poklesla výrazněji, a to o 0,26 p. b. na 2,91 %.

Graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

V případě okresů Libereckého kraje došlo ke snížení ve všech čtyřech. Nejvíce nezaměstnanost poklesla v okrese Česká Lípa (-0,28 p. b. na 2,69 %), následuje okres Semily (-0,27 p. b. na 3,76 %), okres Jablonec nad Nisou (-0,13 p. b. na hodnotu 3,57 %). Nejmenší pokles byl zaznamenán v okrese Liberec (-0,08 p. b. na 3,47 %). V žebříčku 77 okresů České republiky se tak v porovnání tohoto ukazatele nejlépe umístil okres Česká Lípa (36. místo) a nejhůře okres Semily (59. místo). S podílem nezaměstnaných ve výši 1,13 % žebříček vedl okres Praha-východ, s podílem 8,21 % ho uzavírá okres Karviná.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných zaznamenaly všechny kraje České republiky. Celorepublikový průměr se snížil o 0,12 p. b. na 3,19 %. Nejvýrazněji nezaměstnanost poklesla v Kraji Vysočina a v Ústeckém kraji (shodně -0,18 p. b.), nejméně v hlavním městě Praze (-0,05 p. b.). Napříč regiony České republiky se pak podíl nezaměstnaných pohyboval v rozmezí od 2,13 % v Pardubickém kraji do 5,09 % v Ústeckém kraji. Nezaměstnanost v Libereckém kraji převyšovala celorepublikový průměr o 0,17 p. b. a přes dosažené výsledky byla mezi kraji 5. nejvyšší.

K 31. 5. 2022 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 10 493 neumístěných uchazečů o zaměstnání, což je o 502 osob (4,6 %) méně než na konci dubna 2022. Většinu uvedených uchazečů tvořily ženy (55,3 %). Počet nezaměstnaných žen se meziměsíčně snížil o 140 osob (-2,4 %) na 5 805 osob, počet mužů se snížil o 362 osob (-7,2 %) na 4 688 osob. Zastoupení osob se zdravotním postižením mezi uchazeči o zaměstnání dosáhlo 15,7 %, absolventi a mladiství představovali 4,9 % nezaměstnaných. Podmínku dosažitelnosti splnilo 9 217 uchazečů ve věku 15–64 let, tedy 87,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podpora v nezaměstnanosti byla vyplácena 3 606 uchazečům (tj. 34,4 % všech uchazečů) a její průměrná výše dosáhla 9 328 Kč, tj. o 196 Kč méně než činil republikový průměr (9 524 Kč). Uchazeči o zaměstnání v našem kraji bylo v průměru 43,3 let.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2022

Nabídka volných pracovních míst na konci května tohoto roku čítala 9 096 pozic, tedy o 158 míst (1,7 %) méně než na konci dubna 2022. Během května 2022 bylo 1 285 míst nově nahlášeno, 174 míst obsazeno, 1 287 pozic zrušeno a 18 pozic uvolněno. Pro osoby se zdravotním postižením bylo určeno 523 míst (5,7 % všech volných pozic), absolventům a mladistvým vyhovovalo 1 989 míst (21,9 %).

V Libereckém kraji na jedno volné pracovní místo připadlo 1,15 uchazečů o zaměstnání, tj. o 0,46 uchazečů více než v průměru za Českou republiku (0,70 uchazečů). Napříč kraji České republiky se tento ukazatel pohyboval v rozmezí od 0,27 uchazečů v hlavním městě Praze do 2,66 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 5. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Liberec (0,84 uchazečů, tj. 38. příčka celorepublikového meziokresního žebříčku), nejvíce pak v okrese Česká Lípa (1,94 uchazečů, tj. 65. příčka). První místo mezi 77 okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ, ve kterém na 1 volné místo připadlo 0,12 uchazečů. Poslední příčku žebříčku obsadil s 9,68 uchazeči na 1 volné místo okres Karviná.

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji se v květnu 2022 opět snížila (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 5. 2022
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2022
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (květen 2022/(duben 2022)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 5. 2022
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2022
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2022
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2022
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 5. 2022
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 5. 2022