Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji meziměsíčně poklesl o 0,15 procentních bodů a k 30. 9. 2021 činil 3,78 %. Nezaměstnanost žen se snížila o 0,20 p. b. na 4,15 %, nezaměstnanost mužů byla nižší o 0,09 p. b. a dosáhla 3,43 %.

Graf: Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k poslednímu zářijovému dni dosáhl 3,78 %, meziměsíčně se tak snížil o 0,15 p. b., v porovnání s jeho hodnotou z 31. 8. 2020 (tj. 4,02 %) byl pak tento ukazatel nižší o 0,24 p. b. Uvedená krajská hodnota tak převýšila republikový průměr (tj. 3,55 %) o 0,23 p. b. a v porovnání s ostatními kraji byla pátá nejvyšší. Meziměsíčně nižší byla v našem regionu i nezaměstnanost mužů a žen, v prvním případě o 0,09 p. b. na 3,43 % a ve druhém o 0,20 p. b. na 4,15 % (u obou pohlaví 5. nejvyšší hodnota mezi kraji).

Nižší meziměsíční nezaměstnanost byla vykázána také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji její hodnota poklesla v okrese Liberec (o 0,28 p. b. na 4,30 %), nejmenší změnu zaznamenal podíl nezaměstnaných v okrese Jablonec nad Nisou (o 0,02 p. b. na 3,91 %). V porovnání 77 okresů České republiky se v rámci našeho regionu umístil nejlépe s 2,86% (meziměsíčně o 0,03 p. b. méně) podílem nezaměstnaných okres Česká Lípa (29. místo), okres Semily obsadil 54. příčku (3,70 %, meziměsíčně o 0,13 p. b. méně), následoval okres Jablonec nad Nisou (56. pozice) a okres Liberec (61. místo). Nejnižší nezaměstnanost v republikovém žebříčku vykázal okres Praha-východ (1,53 %), naopak tomu bylo v okrese Karviná (8,86 %).

Hodnota ukazatele za Českou republiku se meziměsíčně snížila o 0,10 p. b. na 3,55 % a stejný trend s různou intenzitou byl patrný i v případě všech krajů. Nejvýznamnější pokles o 0,17 p. b. zaznamenal Karlovarský kraj, nejmenší změna je patrná v případě Královéhradeckého kraje (o 0,04 p. b.). Nejnižší podíl nezaměstnaných vykázal Pardubický kraj (2,24 %), ve kterém byla zjištěna také nejnižší nezaměstnanost žen (2,60 %) a mužů (1,89 %). Nejvyšší hodnoty ukazatel nabyl v Moravskoslezském kraji (5,30 %), který zároveň vykázal nejvyšší nezaměstnanost mužů (5,29 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen pak byla zaznamenána v Ústeckém kraji (5,95 %).

K 30. 9. 2021 úřady práce se sídlem v Libereckém kraji evidovaly 11 659 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíčně o 348 osob (2,9 %) méně. Počet nezaměstnaných žen se snížil o 232 osoby (-3,5 %) na 6 304 osob a na celkovém počtu uchazečů se podílely 54,1 %. Počet mužů poklesl o 116 osob (-2,1 %) na 5 355 osob. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 90,3 % uchazečů o zaměstnání, jejich počet se meziměsíčně snížil o 413 osob (3,8 %) na 10 533 osob. Osoby se zdravotním postižením se na celkovém počtu uchazečů podílely 14,4 %, absolventi a mladiství 6,4 %. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 3 422 uchazečů, tzn. 29,4 % všech evidovaných uchazečů. Průměrná výše podpory v našem kraji dosáhla 9 056 Kč, tj. 6. nejvyšší podpora mezi kraji. Uvedená hodnota se o 233 Kč pohybovala pod republikovým průměrem (9 289 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,9 let. Do 3 měsíců bylo v evidenci 30,5 % uchazečů, nad 12  měsíců 32,5 % uchazečů.

V nabídce úřadů práce v Libereckém kraji bylo k 30. 9. 2021 k dispozici 10 610 volných pracovních míst. Meziměsíčně se nabídka zúžila o 458 míst (4,1 %). Nově bylo na úřady práce nahlášeno 1 840 míst, 43 míst bylo uvolněno, 88 obsazeno a 2 253 zrušeno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 1 986 pozic (18,7 % z celkového počtu), pro osoby se zdravotním postižením 576 míst (5,4 %).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,10 uchazečů, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace z tohoto pohledu byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na jedno místo připadlo 3,05 uchazečů.  Nejlepší situace byla vykázána v hlavním městě Praze, na 1 místo připadlo 0,31 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejpříznivější situace v okrese Liberec (0,84 uchazečů na 1 místo), nejhorší v okrese Jablonec nad Nisou (1,90 uchazečů).

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2021 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 9. 2021
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2021
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 9. 2021
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (září 2021/srpen 2021)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 9. 2021
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 9. 2021
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 9. 2021
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 9. 2021
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 9. 2021
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 9. 2021