Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2021

 

K 30. 6. 2021 podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji meziměsíčně poklesl o 0,19 procentních bodů na 3,95 %. Nezaměstnanost se snížila jak u žen, tak u mužů.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 30. 6. 2021 dosáhl 3,95 %. Ve srovnání s 31. 5. 2021 poklesl o 0,19 procentních bodů (p. b.), oproti 30. 6. 2020 se zvýšil o 0,06 p. b. Uvedená hodnota převyšovala republikový průměr o 0,22 p. b. a v rámci mezikrajského srovnání zařadila náš kraj na 5. nejhorší pozici. Nezaměstnanost žen se v kraji meziměsíčně snížila o 0,19 p. b. na 4,30 % (4. nejvyšší hodnota mezi kraji), nezaměstnanost mužů poklesla o 0,18 p. b. na 3,62 % (5. nejvyšší hodnota).

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 6. 2021

Stejný trend jako v kraji vykázaly také okresy. K nejvýraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese  Česká Lípa a Jablonec nad Nisou, a to shodně o 0,26 p. b. na 2,97 %, resp. 4,04 %. Druhý podstatný pokles o 0,23 p. b. na 3,81 % vykázal okres Semily. Okres Česká Lípa také v rámci kraje vykázal nejnižší nezaměstnanost žen (3,43 %) a mužů (2,53 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykázal okres Liberec (4,55 %) a to jak u mužů (4,31 %), tak u žen (4,80 %). Mezi 77 okresy ČR se jedná o 60. nejvyšší hodnotu. Prvenství v tomto žebříčku patří okresu Pelhřimov s 1,58 % nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 8,99% nezaměstnaností. Okres Česká Lípa se umístil na 29. místě, okres Semily na 52. a okres Jablonec nad Nisou na 54. místě.

Hodnota ukazatele za Českou republiku se meziměsíčně snížila o 0,19 p. b. na 3,73 % a stejný trend vykázalo zbývajících 13 krajů. Nejvýraznější pokles o 0,45 p. b. zaznamenal Karlovarský kraj. Mezikrajský žebříček s 2,37% podílem nezaměstnaných vede Pardubický kraj, který také vykázal nejnižší nezaměstnanost žen (2,69 %) a mužů (2,06 %). Mezikrajský žebříček s celkovou hodnotou (5,58 %) a hodnotou za ženy (6,17 %) uzavírá Ústecký kraj. Nejvyšší nezaměstnanost mužů vykázal Moravskoslezský kraj (5,48 %). 

K 30. 6. 2021 úřady práce se sídlem v Libereckém kraji evidovaly 12 070 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíčně o 488 osob (3,9 %) méně. Počet nezaměstnaných žen se snížil o 245 osob (3,7 %) na 6 460 osob a na celkovém počtu uchazečů se podílely 53,2 %. Počet mužů poklesl o 243 osob (4,2 %) na 5  610 osob. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 91,2 % uchazečů o zaměstnání, jejich počet se meziměsíčně snížil o 517 osob (4,5 %). Osoby se zdravotním postižením se na celkovém počtu uchazečů podílely 14,8 %, absolventi a mladiství 3,9 %. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 3 487 uchazečů, tzn. 28,9 % všech evidovaných uchazečů. Průměrná výše podpory dosáhla 8 491 Kč, tj. 6. nejnižší podpora mezi kraji. Uvedená hodnota o 346 Kč zaostala za republikovým průměrem (8 837 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,5 let. Do 3 měsíců bylo v evidenci 23,3 % uchazečů, nad 12  měsíců 30,6 % uchazečů.

Graf - Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 6. 2021

V nabídce úřadů práce v Libereckém kraji bylo k 30. 6. 2021 k dispozici 10 201 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 308 míst (3,1 %) více. Nově bylo na úřady práce nahlášeno 2 415 míst, 44 míst bylo uvolněno, 139 obsazeno a 2 012 zrušeno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 2 047 pozic (20,1 % z celkového počtu), pro osoby se zdravotním postižením 524 míst (5,1 %).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,18 uchazečů, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace z tohoto pohledu byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na jedno místo připadlo 3,13 uchazečů.  Nejlepší stav byl vykázán v hlavním městě Praze, na 1 místo připadlo 0,33 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejpříznivější situace v okrese Liberec (0,94 uchazeče na 1 místo), nejhorší v okres Jablonec nad Nisou (1,93 uchazečů).

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2021 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 6. 2021
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 6. 2021
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červen 2021/květen 2021)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 6. 2021
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 6. 2021
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 6. 2021
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 6. 2021
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 6. 2021
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 6. 2021