Krajská správa ČSÚ v Liberci - kontaktní osoby

 

Funkce Jméno Telefon E - mail
Ředitelka krajské správy ČSÚ Ing. Dagmar
Dvořáková
485 238 803
731 439 220
Oddělení informačních služeb tel.: 485 238 811  fax: 485 238 818  e-mail: infoservislbc@czso.cz
Vedoucí oddělení Bc. Stanislava
Riegerová
485 238 808
737 858 603
poskytování informací Mgr. Věra
Maškarincová
485 238 813
 
webmaster Ing. Ondřej
Beneš
485 238 801
Oddělení terénních zjišťování
Vedoucí oddělení
» garant výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC),
» garant statistiky zemědělství
Ing. Jana Hauserová
485 238 807
737 280 481
» garant výběrového šetření pracovních sil (VŠPS)
» garant výběrového šetření informačních technologií (VŠIT)
» garant výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Bc. Eva
Madarová
485 238 817
736 509 014
» garant šetření rodinných účtů Mgr. Jan
Purchard
485 238 804
778 726 633
Oddělení SLDB
Vedoucí oddělení Ing. Vlasta
Straková
485 238 804
 703 824 070