Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2020

 

Sklizeň obilovin v Libereckém kraji se ve srovnání s rokem 2019 zvýšila o 1,3 %, jejich hektarové výnosy dosáhly na rekordní úroveň z roku 2014. Výnosy ječmene, žita a ovsa byly nejvyšší od roku 1996.

Sklizeň obilovin v Libereckém kraji v roce 2020 dosáhla 111 852 tun a ve srovnání s rokem 2019 se zvýšila o 1,3 % (1 476 tun), a to i přes meziročně nižší sklizňovou plochu (pokles o 4,9 % na 19 329 ha). Hektarové výnosy obilovin dosáhly na rekordní úroveň z roku 2014 (5,79 tun).

Graf - Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji

Hlavní obilovinou pěstovanou v Libereckém kraji je pšenice ozimá. Její úroda v roce 2020 při hektarovém výnosu 6,21 tun dosáhla 64 560 tun (ve srovnání s loňskou sklizní -2 294 tun, -3,4 %) a představovala 57,7 % celkové produkce obilovin v kraji. Úroda ječmene ozimého tvořila 10,9 % celkové sklizně obilovin. Oproti úrodě z roku 2019 byla nižší o 259 tun (-2,1 %) a při výnosu 6,07 t/ha činila 12 204 tun. O více než jednu pětinu nižší produkce byla zaznamenána u pšenice jarní, při výnosu 4,33 t/ha dosáhla 2 001 tun. Meziročně nižší úroda byla také zaznamenána u ječmene jarního (pokles o 4,4 % při výnosu 4,96 t/ha na 8 566 tun). Naopak meziroční nárůst sklizně o 55,2 % byl zaznamenán u kukuřice na zrno, které se při hektarovém výnosu 8,36 tun sklidilo 3 026 tun. Vyšší úroda byla zaznamenána také u žita (+50,9 % při výnosu 5,61 t/ha na 9 032 tun) a ovsa (+20,3 %, při výnosu 3,94 t/ha na 4 926 tun). Vyšší sklizeň byla zaznamenána také u triticale (+66 tun, +0,9 %).

Oproti roku 2019 se zvýšila sklizňová plocha žita (+453 ha, +39,2 %) a kukuřice na zrno (+85 ha, +30,6 %). Naopak sklizňová plocha se snížila u pšenice jarní (-217 ha, -32,0 %) i pšenice ozimé (-1 071 ha, -9,3 %). Poklesla také sklizňová plocha ječmene jarního (-98 ha, -5,4 %) a ječmene ozimého (-52 ha, -2,5 %), nižší byla také plocha ovsa (-24 ha, -1,9 %) a tritikale (-22 ha, -1,5 %).

Výnosnost všech obilovin meziročně vzrostla. Produkce z jednoho hektaru se nejvýrazněji zvýšila u ovsa (+22,6 %) a kukuřice na zrno (+18,8 %), vyšší byla rovněž u pšenice jarní (+16,3 %), žita (+8,4 %), pšenice ozimé (+6,5 %), tritikale (+2,4 %) a ječmene jarního i ozimého (+1,0 %, resp. +0,4 %).

Graf - Výnosy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji.

Sklizňové plochy luskovin byly meziročně  vyšší o 3,9 %, hektarový výnos se zvětšil o 0,18 tun na 2,46 tun a jejich sklizeň se navýšila o 12,0 % na 2 061 tun. Brambory ostatní (tzn. konzumní a průmyslové) se v roce 2020 sklízely z plochy 139 ha, tj. z plochy meziročně vyšší o 19,4 %. Jejich hektarový výnos se zvýšil o 10,5 % na 31,26 tun, sklizeň činila 4 342 tun (meziročně více o 1 051 tun tj. +31,9 %). Úroda technické cukrovky při meziročním poklesu sklizňové plochy o 0,3 % a nižším hektarovém výnosu poklesla o 1,6 % na 48 362 tun. Produkce řepky, jejíž plocha se meziročně zvýšila o 5,8 % a hektarový výnos vzrostl o 12,1 %, dosáhla hodnoty 17 230 tun (meziročně +18,6 %). Produkce píce v seně z trvalých travních porostů byla meziročně vyšší o 13,8 % a dosáhla 204 968 tun, přestože plochy ve srovnání s rokem 2019 poklesly o 1,2 %.

Více v publikaci: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2020

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulka
 • Definitivní údaje o sklizni vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Vývoj sklizně a sklizňových ploch obilovin, pšenice, ječmene a brambor ostatních v Libereckém kraji
 • Vývoj sklizně a sklizňových ploch cukrovky technické, řepky a trvalých travních porostů v Libereckém kraji
 • Vývoj hektarových výnosů obilovin v Libereckém kraji
 • Vývoj hektarových výnosů řepky a cukrovky technické v Libereckém kraji
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
 • Sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
 • Výnosy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji