Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se ke konci roku 2020 meziměsíčně zvýšila z 3,83 % na 4,06 %. Ve srovnání s koncem roku 2019 podíl nezaměstnaných vzrostl o 1,11 procentních bodů.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se ke konci roku 2020 ve srovnání s údajem k 30. 11. 2020 zvýšil o 0,22 procentních bodů (p. b.) na 4,06 %, přičemž se o pouhých 0,04 p. b. pohybuje nad republikovým průměrem (4,02 %). Meziměsíčně vzrostla jak nezaměstnanost žen (o 0,18 p. b. na 4,30 %), tak nezaměstnanost mužů (o 0,26 p. b. na 3,82 %). Meziročně došlo v Libereckém kraji k nárůstu podílu nezaměstnaných o 1,11 p. b., k 31. 12. 2019 činila hodnota tohoto ukazatele 2,95 %.

Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila také ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýrazněji v okrese Semily (o 0,41 p. b.).  Tento okres vykázal s 4,28% podílem nezaměstnaných druhou nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy našeho kraje a umístil se na 53. místě mezi 77 okresy České republiky. Nejvyšší nezaměstnanost v rámci kraje vykazuje okres Liberec, ve kterém došlo k nárůstu o 0,16 p. b. na 4,33 % (56. pozice). O stejnou hodnotu vzrostla nezaměstnanost v okrese Jablonec nad Nisou (4,07 %, tj. 49. pozice). Nezaměstnanost v okrese Česká Lípa se zvýšila o 0,23 p. b. na 3,43 %. Přes toto navýšení je to nejnižší hodnota mezi okresy kraje a 32. příčka uvedeného republikového žebříčku. Ten vede okres Rychnov nad Kněžnou s 1,88% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 8,12 %.

Graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. Zvýšení republikové hodnoty představovalo 0,26 p. b., mezi kraji nejvyšší zvýšení vykázal Jihočeský kraj (o 0,41 p. b. na 3,19 %). Nejnižší nárůst o 0,07 p. b. zaregistrovalo hlavní město Praha (3,51 %). Prvenství v mezikrajském srovnání patřilo s 2,92% nezaměstnaností Pardubickému kraji, poslední místo s 5,55 % Moravskoslezskému kraji. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 6. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů vykázal Pardubický kraj (2,97 %, resp. 2,87 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,96 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (5,76 %).

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2020 evidováno 12 364 uchazečů o zaměstnání, tj. o 577 osob (4,9 %) více než k 30. 11. 2020. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně vzrostl o 361 osob (6,5 %) na 5 903 osob, počet žen bez zaměstnání se zvýšil o 216 osob (3,5 %) na 6 461 osob (tj. 52,3 % z celkového počtu uchazečů).  Ve struktuře nezaměstnaných představovali 91,9 % dosažitelní uchazeči ve věku 15 až 64 let, 13,7 % představovaly osoby se zdravotním postižením, podíl absolventů a mladistvých činil 5,1 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 295 uchazečů, tedy 34,7 % všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla částky 8 149 Kč a o 353 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 502 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,0 let.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2020

V nabídce volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Libereckém kraji meziměsíčně ubylo 217 pozic (-2,1 %), k 31. 12. 2020 bylo k dispozici 10 115 míst. V průběhu prosince roku 2020 bylo 1 850 míst nově nahlášeno, 64 obsazeno, 2 089 zrušeno a 86 uvolněno. Absolventi a mladiství si své zaměstnání mohli vybírat z 2 136 pozic (tj. 21,1 % z celkového počtu volných míst), osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 633 volných míst (6,3 % z celkového počtu).

Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 1,22 uchazečů o zaměstnání. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,39 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,36 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší, v celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,92 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,94 uchazečů (33. příčka republikového meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,85 uchazečů (54. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,15 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (8,37 uchazečů).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2020
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 12. 2020
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (prosinec 2020/listopad 2020)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2020
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2020
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2020
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2020
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2020
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 12. 2020