Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018

 

30. 1. 2020

V roce 2018 bylo v Karlovarském kraji vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 245,8 mil. Kč, ve srovnání s rokem 2017 tak došlo k nárůstu výdajů o 16,6 %. Nejvíce finančních prostředků oblasti VaV bylo poskytnuto z podnikatelských zdrojů, jejichž výše dosáhla 213 mil. Kč. V témže roce využívalo internet téměř 80 % domácností Karlovarského kraje, což představuje nárůst o 32,3 procentního bodu ve srovnání se situací před deseti lety.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují téměř 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (28,3 %) v hl. m. Praze a dále 19,1 % ve Středočeském kraji a 14,7 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků (15,9 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Karlovarském kraji se výzkumem a vývojem zabývalo v roce 2018 pouze 238 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Přestože počet těchto osob ve všech krajích rok od roku roste, v Karlovarském kraji nebyl ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán nárůst téměř žádný.

Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v roce 2018 vzrostly oproti počtu výzkumníků již významněji, a to na 245,8 mil. Kč, tedy o 16,6 % ve srovnání s rokem 2017. Z této částky připadalo 222 mil. Kč na běžné výdaje na VaV, přičemž investiční výdaje na VaV dosáhly hodnoty 23 mil. Kč. Při přepočtu celkového objemu vynaložených finančních prostředků v oblasti VaV na regionální hrubý domácí produkt zjistíme, že Karlovarský kraj následovaný Ústeckým krajem tak zaujímá poslední místo pomyslného žebříčku s hodnotou kolem 0,3 %.

Většina finančních prostředků na výzkum a vývoj byla v Karlovarském kraji poskytnuta z podnikatelských zdrojů a to 213 mil. Kč. Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů z ČR byly o poznání nižší (10 mil. Kč), podobně jako výdaje na VaV plynoucí z veřejných zdrojů ze zahraničí (23 mil. Kč).

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1  % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů ČR

Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů ČR

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

Karlovarský kraj uvádí tradičně nejnižší hodnotu podílu ICT odborníků na celkovém počtu všech zaměstnanců kraje, a to pouze 1,4 % v roce 2018. Co se týče vybavenosti domácností stolním počítačem, vlastnily ho v roce 2018 více než tři čtvrtiny (75,8 %) domácností v Karlovarském kraji. V mezikrajském srovnání jde o pátou nejnižší hodnotu tohoto údaje.

Zatímco v roce 2009 využívalo v Karlovarském kraji internet pouze 58,4 % uživatelů starších 16 let, v roce 2018 jich bylo již 79,6 %. Také podíl domácností s připojením na vysokorychlostní internet se stále zvyšuje. V Karlovarském kraji tak dosáhl jejich procentní podíl v roce 2018 téměř 80 %. Současně roste i procentní podíl osob, které užívají internet ve svém mobilním telefonu a i těch, které nakupují na internetu. Alespoň jednou nakoupily na internetu v roce 2018 více než dvě třetiny obyvatel Karlovarského kraje (63,3 %).

Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2018 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.

Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání – tabulky

Informační technologie v mezikrajském srovnání – tabulky

Další poznatky z těchto oblastí (včetně grafů, kartogramů, komentářů a podrobné metodiky) můžete získat v loni vydané samostatné publikaci

Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v letech 2007 až 2017 

 

Kontakt:

Ing. Martina Soukupová

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 353 114 525

E-mail: martina.soukupova@czso.cz

 

 

  • Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018
    (aktualita v pdf)