Věková struktura obyvatel okresů Karlovarského kraje k 31. 12. 2020

 

 • Jednoleté věkové skupiny v roce 2020 v okresech Karlovarského kraje
 • 1_vek_celkem
 • 1_vek_muzi
 • 1_vek_zeny
 • Pětileté věkové skupiny v roce 2020 v okresech Karlovarského kraje
 • 5_vek_celkem
 • 5_vek_muzi
 • 5_vek_zeny
 • Věkové složení obyvatel okresu Cheb podle pohlaví a věku v roce 2020
 • Věkové složení obyvatel okresu Karlovy Vary podle pohlaví a věku v roce 2020
 • Věkové složení obyvatel okresu Sokolov podle pohlaví a věku v roce 2020