Tabulky správních obvodů Karlovarského kraje

 


 • Základní údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022
 • Pohyb obyvatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2022
 • Bilance půdy podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022
 • Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022
 • Vybavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2022
 • Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022
 • Bytová výstavba, kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2022
 • Technické vybavení obcí a byty v domech s pečovatelskou službou podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021
 • Vybavení obcí vybranými druhy kulturních a sportovních zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021
 • Základní údaje podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2022
 • Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2022