Tabulky správních obvodů Karlovarského kraje

 


  • Základní údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021
  • Pohyb obyvatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2021
  • Bilance půdy podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021
  • Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021
  • Vybavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2021
  • Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021
  • Bytová výstavba, kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2021
  • Základní údaje podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2021
  • Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2020