Obyvatelstvo v 1. čtvrtletí 2013 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo v České republice k poslednímu březnu letošního roku 10 512 782 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 5 216 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 301 350 osob, z nichž 50,7 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,9 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2013, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 179 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2013

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2013 se snížil o 376 osob, a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2013

Od 1. ledna do 31. března se na území Karlovarského kraje živě narodilo 679 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 4 děti méně.. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 48,7 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,1 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Od 1. ledna do 31. března 2013 bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 288 potratů, z toho se v 214 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

Počet potratů a UPT na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2013

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2013

Od ledna do března 2013 zemřelo v České republice 28 706 osob, což bylo o 653 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 66 osob více než v 1. čtvrtletí 2012 a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 860. V kraji tak zemřelo 462 mužů a 398 žen.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvtletí 2013

Za první tři měsíce letošního roku bylo v České republice sezdáno 3 006 novomanželských párů, což bylo o 410 méně než ve stejném období loňského roku. Od ledna do března 2013 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 91 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 o 28 sňatků méně.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2013

V 1. čtvrtletí 2013 se na území České republiky přistěhovalo 9 994 osob a 9 998 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 846 obyvatel, z toho byli 48,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,7 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 62,3 % z jiných krajů České republiky.
Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 041. Do jiných krajů se odstěhovalo 71,0 % osob a do ciziny 29,0 %.

  • 2013-06.pdf