Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 8. 2018 sedmého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,77 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,28 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,99 %), Jihočeském (2,01 %) a Plzeňském kraji (2,06 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,72 %) a Ústeckém (4,65 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 7. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 7. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 8. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,24) a v Ústeckém kraji (1,87). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém (0,22) a Plzeňském kraji (0,27). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je o 0,06 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (0,74). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,35 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,93 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 951) a v Jihomoravském kraji (1 462). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 596 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,84 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 63. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,70 %), který se umístil na 10. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 8. 2018, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 32,3 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v srpnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 14,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v srpnu 2018 v Karlovarském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,0 %).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 1 697 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 60,4 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (724, tj. 42,7%).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2018

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 32 okresech, největší v okresech Plzeň-jih (o 4,5 %), Plzeň-sever (o 4,0 %) a Klatovy (o 3,4 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 45 okresech, největší v okresech Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (shodně o 3,9 %), Teplice (o 3,2 %) a Opava (o 3,0 %).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2018

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 8. 2018

 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 8. 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249