Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 3. 2019 podle MPSV

 

Na konci března 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 356 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 759 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 3,00 % a byl tak prakticky na úrovni celorepublikového průměru. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,79 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 3. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 6 356 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 759, tj. 90,6 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 200 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 258, tj. 4,1 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 749 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 3. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,3 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v březnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,7 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2019 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 001 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 54,8 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (788, tj. 39,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 3. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,00 % a byl tak prakticky na úrovni celorepublikového průměru. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,91 %) a v Plzeňském kraji (2,07 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,61 %) a Ústeckém (4,60 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 3. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 3. 2019

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2019  Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,47 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 64. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,89 %), který se umístil na 12. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2019

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2019

Na konci března 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 997 volných pracovních míst, z toho 22,1 % pro absolventy a mladistvé a 4,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Plzeňském (10 203) a Středočeském kraji (10 026). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 607) a Středočeském kraji (1 498).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,30) a Ústeckém kraji (1,68). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském a Pardubickém kraji (shodně 0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,79, což je o 0,12 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,67). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,46 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,84 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31 3. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31 3. 2019

Meziměsíční pokles počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v 75 okresech České republiky, největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 22,8 %) a Chrudim (o 17,2 %). Naopak meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Chomutov (o 3,3 %) a Ústí nad Labem (o 0,6 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil.

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 3. 2019

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 3. 2019

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249