Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 9. 2019 podle MPSV

 

11. října 2019

Na konci září 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 336 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 756 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,50 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,71 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 9. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 336 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 756, tj. 89,1 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 833 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 319, tj. 6,0 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 626 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 9. 2019, téměř polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (49,4 %) a další čtvrtina se středním odborným vzděláním s výučním listem, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 25,9 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v září 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,2 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 734 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 59,5 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (713, tj. 41,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 30. 9. 2019 v našem kraji činila 7 791 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 9. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,50 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v krajích Pardubickém a Jihočeském (shodně 1,87 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,20 %) a Ústeckém (3,77 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2019Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 9. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 9. 2019

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 9. 2019  Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,66 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,63 %), který se umístil na 10. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019

Na konci září 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 534 volných pracovních míst, z toho 21,5 % pro absolventy a mladistvé a 4,0 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (10 880) a v Plzeňském kraji (10 292). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 756) a v Jihomoravském kraji (1 398).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,03) a Ústeckém kraji (1,31). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,22) a Hlavním městě Praze (0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,71, což je o 0,13 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,36 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,73 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 25 okresech, největší v okresech Blansko (o 4,6 %), Trutnov (o 3,3 %) a Mělník (o 3,1 %). Ve všech ostatních okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, největší v okresech  Plzeň-město (o 7,3 %), Ústí nad Labem (o 7,0 %) a Strakonice (o 6,0 %).

V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nejvýrazněji zvýšil v okrese Cheb (o 1,3 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 9. 2019

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 9. 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 9. 2019 podle MPSV
    (aktualita v pdf)
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích k 30. 9. 2019
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2019
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích našeho kraje k 30. 9. 2019