Mapy a kartogramy

 

 • Města a městyse v Karlovarském kraji k 1. 1. 2022
 • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2017–2021
 • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2017–2021
 • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Karlovarském kraji k 31. 12. 2021
 • Dokončené byty podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2017–2021
 • Děti v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Rodáci v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Obyvatelstvo se vzděláním středoškolským s maturitou a vyšším v obcích a SO ORP (SLDB 2011)
 • Vyjížďka do zaměstnání podle obcí a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Průměrný počet osob v obydlených bytech v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Neobydlené byty v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Domy postavené po roce 1990 v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)