Odhady sklizní na Vysočině - září 2018

 

V polovině září byl proveden odhad sklizně vybraných zemědělských plodin a výsledky potvrzují nižší sklizeň téměř všech zemědělských plodin.

Sklizeň obilovin by měla přesáhnout hranici 677 tis. tun při průměrném výnosu 5,12 t/ha. Proti skutečnosti roku 2017 to znamená snížení hektarového výnosu o desetinu tuny a celkové produkce o více než 18 tis. tun. Z dlouhodobého pohledu se jedná o podprůměrnou sklizeň. Na dosaženém výsledku se nejvíce podílí ozimá pšenice, která je pěstována na největší ploše při předpokládaném výnosu 5,49 t/ha. Vyšší sklizeň než loni je očekávána pouze u žita a ovsa.

Kraj Vysočina je v rámci republiky nejvýznamnějším producentem brambor. Jejich sklizeň dosáhne výše 190 tis. tun při průměrném výnosu 24,23 t/ha. Celková sklizeň brambor je o 24 % nižší než v loňském roce a Vysočina se podílí 34 % na produkci této komodity v celé České republice.

Proti předchozímu roku je vyšší produkce řepky, její plocha se rozšířila o 1 873 hektarů a také hektarový výnos ve výši 3,46 t/ha byl o 19,5 % nad úrovní loňského roku. Podle odhadů je sklizeno 149 tis. tun této plodiny, což je o čtvrtinu více než v minulém roce. Z dlouhodobého pohledu se u této plodiny jedná o druhý nejvyšší výnos a druhou nejvyšší sklizeň.

V letošním roce je očekávaná i menší produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž bude o 190 tis. tun nižší než v minulém roce. Při předpokládaném hektarovém výnosu na úrovni necelých 30 tun se letos sklidí přes 1 135 tis. tun zelené hmoty.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
Odhad sklizně zemědělských plodin v Kraji Vysočina

Hektarové výnosy a sklizeň obilovin v Kraji Vysočina

Hektarové výnosy a sklizeň řepky v Kraji Vysočina
 

Hektarové výnosy a sklizeň brambor v Kraji Vysočina

Hektarové výnosy a sklizeň kukuřice na zeleno v Kraji Vysočina

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081