Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2018

 
Kód: 270130-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikce (0,6 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2018
porovnání s výsledky v roce 2017 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, tritikale Excel PDF
základní obiloviny, kukuřice na zrno, obiloviny celkem Excel PDF
hrách na zrno, lupina na zrno, bob na zrno Excel PDF
brambory Excel PDF
cukrovka technická, řepka, mák Excel PDF
slunečnice, sója, hořčice, len na semeno Excel PDF
pícniny Excel PDF
mrkev, cibule, květák a brokolice Excel PDF
zelí, okurky salátové, rajčata Excel PDF
ovoce Excel PDF
chmelnice, vinice Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – výnosy Excel PDF
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – produkce Excel PDF
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž - výnosy Excel PDF
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž - produkce Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.